English en

Alla våra dokument

Här hittar du alla våra tull- och handelsdokument – från ATA Carnet till Ursprungscertifikat.

Vi har lång erfarenhet av att utfärda handelsdokument och hjälpa svenska företag ut på en internationell marknad. Från start till mål. När du ska exportera eller resa med varor hjälper vi dig med information, rådgivning och utfärdande av handelsdokument.   Dessutom har vi gjort det smidigt för dig och samlat allt på samma plats.

Logga in på TradePort

ATA Carnet

ATA Carnet är ett internationellt tullpass för varor som används vid tillfällig export utanför EU och gäller i närmare 60 länder och som förenklar tullförfarandet.

Läs mer om ATA Carnet

EUR.1

Genom att använda ett EUR.1-certifikat när du exporterar till ett land som EU har frihandelsavtal med slipper din kund betala importtull.

Läs mer om EUR.1

Ursprungscertifikat

Ett Ursprungscertifikat, eller Certificate of Origin, är ett vanligt dokument som används över hela världen för att visa ursprung för varor.

Läs mer om Ursprungscertifikat

International Import Certificate och Delivery Verification Certificate

Vissa länder kräver ett International Import Certificate (IC) innan export beviljas. Och en del av dessa länder kräver även ett Delivery Verification Certificate (DVC) som styrker att varorna verkligen levererats till avsett destinationsland.

Med IC förbinder sig importören att importera varor till Sverige, och med DVC intygas att varorna verkligen anlänt hit.

Näringsintyg

Om det i en medlemsstat krävs en viss kunskap eller förmåga för att få utöva en yrkesverksamhet och någon har tillägnat sig detta i en annan medlemsstat kan ett så kallat näringsintyg utfärdas där kunskapen eller förmågan intygas.

Certificate of Free Sale 

Om ni behöver ett Certificate of Free Sale, som krävs vid import till vissa länder, kan vi utfärda det för vissa produkter. 

Certificate of Existence 

Med ett Certificate of Existence får ni ett intyg att ert företag har en legal existens och är registrerade i enlighet med den svenska aktiebolagslagen.

Sample Declaration Letter

För registreringssyfte av produkter efterfrågas i vissa länder ett verifieringsbrev om tillverkning – ett så kallat ”Sample Declaration Letter”.

Läs mer om handelskammarintyg och viseringar

Vi är NGO, nationellt garanterande organisation i Sverige för det internationella tullpasset ATA Carnet, vilket garanterar dokumentets funktion och giltighet i världen.  

Vi är även ackrediterade och utsedda av ICC att vara nationellt koordinerande handelskammare för ursprungscertifikat, Certificates of Origin. Allt detta tillsammans ger oss en unik position i ett väldigt kraftfullt nationellt och internationellt nätverk.

Ansök om alla dokument digitalt

På TradePort ansöker du om alla handels- och tulldokument digitalt – och samlar allt du behöver på ett ställe.

Har du frågor? Välkommen att
kontakta oss:

Internationell handel

Avdelningen för internationell handel Telefon: 08-555 100 20 trade@stockholmshandelskammare.se E-mail