English en

ATA Carnet

Ska ni åka utomlands och visa upp er nya prototyp på mässa, eller visa upp er nya produkt till en potentiell kund på den internationella marknaden? Planerar ni att fotografera er nya klädkollektion i ett annat land? Eller ska ni åka på en internationell turné med er orkester? Då rekommenderar vi er att använda en ATA Carnet. 

Vad är en ATA Carnet?

ATA Carnet är ett internationellt tullpass för varor som används vid tillfällig export utanför EU och gäller i närmare 60 länder och som förenklar tullförfarandet. Med en ATA Carnet blir er resa tryggare och enklare och vi finns där att hjälpa er om problem skulle uppstå.

Det finns flera olika faktorer som avgör om en ATA Carnet är nödvändig, några exempel ser du i filmen här nedan. Kontakta oss för att rådgöra om det behövs i just ert fall, vi hjälper mer än gärna till!

Angående ATA Carneter till Ryssland, Belarus och Ukraina

Tillsvidare utfärdas inte ATA Carneter för resor till Ryssland, Belarus eller Ukraina. Alla inresor med redan utfärdade carneter avråds också.

Om du just nu har en aktiv carnet med gods temporärt importerat i något av dessa länder – kontakta oss för ytterligare information.

Så ansöker du om ATA Carnet

Ansök digitalt via TradePort

ATA Carneten kan användas för tillfällig export av:

Observera att godkända användningsområden varierar i olika länder. Godkända användningsområden finns i listan över anslutna länder nedan, under bilagor.

Med en ATA Carnet blir tullförfarandet och gränspassagen smidigare, enklare och snabbare. Tullformaliteterna är förberedda redan innan ni reser. Ni behöver då inte fylla i utländska tulldokument vid gränspassage eller hantera någon deposition eller återbetalningar hos en utländsk tullmyndighet.

En ATA Carnet är giltig i ett år och kan användas för upp till 10 resor. ATA Carneten ska följa varorna hela tiden och visas upp och stämplas vid varje gränspassage.

Kostnaden för en ATA Carnet varierar beroende på olika faktorer, såsom varuvärdet, antal resor, om ni är medlemmar i Stockholms Handelskammare, bland annat. Mer information hittar ni i prislistan.

När och hur du bör använda en ATA Carnet:

I vilka situationer bör jag använda en ATA Carnet?

En ATA Carnet är den bästa lösningen för temporär export för de situationer och till de länder som ATA Carnet gäller för. Den kan användas för temporär export av varuprover, yrkesutrustning eller utställnings- och mässgods.

ATA Carnet kan användas till ett sextiotal länder utanför EU, inom EU är det fri rörlighet av produkter vilket innebär att du inte behöver en ATA Carnet. Innan du ansöker om en ATA Carnet är det bra att kontrollera att det land du ämnar besöka accepterar carneter och godtar den varukategori du ska använda i landet.

Nedan kan du ladda ner en lista över de länder som accepterar ATA Carnet och vilka länder som accepterar vilka varukategorier.

Ladda ned

Vilka är fördelarna med att använda en ATA Carnet?

Fördelarna med att använda en ATA Carnet är många och här finns några av dem listade:

 • Först och främst är det ett internationellt välkänt, etablerat och säkert system.
   
 • Carneten är giltig i ett år och du kan resa upp till 10 gånger med den under året. Det kan till exempel vara 10 resor fram och tillbaka till Norge eller 10 resor till olika länder.
   
 • Med en ATA Carnet behöver du bara ett dokument och det finns oftast inget behov av ytterligare pappersarbete under resan. Om man ansöker om tillfällig export utan en ATA Carnet kan övriga tull och -gränsprocedurer upplevas krångliga och olika dokument kan behövas fyllas i på främmande språk.
   
 • Du slipper att trängas med det normala godsflödet och kan på flygplatser klarera dina varor genom att besöka tullen vid den röda kanalen i ankomsthallen. Därmed slipper du åka till en annan tullklareringsexpedition som kan ligga en bit ifrån flygplatsen. Med en ATA Carnet går gränspassagen alltså väldigt snabbt och effektivt till, vilket gör att du inte förlorar mycket arbetstid vid klarering.
   
 • Du behöver heller inte deponera och sedan ansöka om återbetalning av tull och avgifter i importlandet. Med en ATA-carnet slipper du allt detta.
   
 • Du ansöker om en ATA Carnet hos din lokala handelskammare som efter bara några dagar har den klar. Du betalar en förbestämd kostnad som faktureras till dig i svenska kronor.

Hur gör jag en temporär import i de situationer jag inte kan använda en ATA Carnet?

Till de länder som inte är med i ATA Carnet-systemet kan du istället ansöka om temporär import vilket nedan beskrivs övergripande.

Innan avresa från Sverige:

1. Du behöver lämna in en digital deklaration till Tullverket där du anmäler dina varor för temporär export. Du kommer också behöva ett exportbevis. När din deklaration är godkänd kommer du att få ett exportföljedokument (EAD) som du visar upp vid det tullkontor exporten ska gå ifrån.

2. Innan du tar in dina varor i landet du avser att besöka så behöver du kontakta det landets tullmyndighet för att anmäla varorna för temporär införsel. Du kan behöva ställa en garanti till den utländska tullmyndigheten för de tullavgifter som ska betalas ifall du inte återexporterar dina varor.

Vid återexport till Sverige:

1. Kontakta den utländska tullmyndigheten igen och anmäl varorna för återexport.

2. När varorna är tillbaka i Sverige igen så anmäler du det till Tullverket. För att bevisa att varorna endast har varit utanför Sverige temporärt så visar du upp det exportbevis du fick vid exporttillfället från Sverige.

3. Läs mer om temporär export och hur du går till väga utan en ATA Carnet hos Tullverket.

Prislista för ATA Carnet

Kostnaderna baseras på en grundavgift och tilläggsavgifter beroende på varuvärde och hur många länder din ATA Carnet ska användas i. Priset varierar också beroende på om sökanden är medlem vid handelskammaren eller ej.

OBS! Ny information på prislistan gällande handläggningstider och expressavgift för ATA Carnet.

Prislista ATA Carnet

Vanliga frågor och svar om ATA Carnet:

Vad är en ATA Carnet och när behöver jag använda en ATA Carnet? 

En ATA Carnet är ett internationellt tullpass för varor som används vid tillfällig export utanför EU av varuprover, yrkesutrustning eller utställnings- och mässgods. Kontrollera att det land du ämnar besöka godtar samtliga kategorier. ATA Carnet gäller i närmare 60 länder.

Måste vi ha en ATA Carnet?

En ATA Carnet är ett alternativ till att deponera tull och moms. Att resa med en carnet ger ett förenklat förfarande vid temporär export från Sverige. En ATA-carnet tar bort behovet av en tulldeklaration vid gränserna.

Om du vill resa utan en ATA Carnet måste du ta reda på vad de temporära importförfarandena är i landet du besöker. Detta kan innebära att ni behöver använda ombud, eller deponera till utländsk tull. 

Hur många resor kan vi göra med ATA Carneten?

En ATA Carnet kan utfärdas och användas till flera länder och resor under giltighetstiden förutsatt att varorna är desamma. Maximalt antal resor är 10 stycken för en ATA Carnet. 

Hur fort kan vi få ATA Carneten?

Vid ett normalt förfarande tar det tre arbetsdagar. Handelskammaren kan utfärda er ATA Carnet snabbare mot en expressavgift.

Handläggningstiden påbörjas arbetsdagen efter vi mottagit ansökan. 

Hur länge är en ATA Carnet giltig?

En ATA Carnet är giltig i ett år och varorna måste få återimportstämpeln i ett EU-land innan det angivna utgångsdatumet. En utländsk tullmyndighet kan dock ange en tidsgräns för återexport av dina föremål och det är viktigt att du följer denna tidsgräns.

Utställningsvaror ska oftast återutföras senast tre månader efter att utställningen avslutats. För mer information kontakta din regionala handelskammare

Vad gör vi om tullens öppettider ej överensstämmer med vår resa?

Det är viktigt att sökanden förvissar sig om att tullexpeditionen vid respektive gräns är öppen vid ankomst och avresa. Om resa sker på annan tid än på tullexpeditionens öppettider ska sökanden avtala tid med berört kontor i respektive land. 

Vilken information behöver Handelskammaren för att utfärda en ATA Carnet?

Förutom ditt företags uppgifter och resplan som begärs i ansökan, är varulistan den viktigaste delen av en ATA Carnet. 

Behöver jag ange ursprungsland för varje produkt i varulistan?

Ja, det måste framgå för samtliga produkter. Att bedöma ursprunget på en vara är något som den som ansöker om carneten själv får göra. Läs om hur varors ursprung bestäms på Tullverkets webbplats.

Kan jag lägga till eller ta bort artiklar från varulistan när min ATA Carnet blivit utfärdad?

Handelskammaren kan inte lägga till produkter på varulistan efter att din ATA Carnet blivit utfärdad. Du behöver dock inte ta med alla objekt på varulistan men måste göra tullen medvetna om det vid gränspassagerna. 

Kan jag sälja några av produkterna som är specificerade på varulistan?

Nej, en ATA Carnet är endast till för tillfällig export till utlandet.

Vad händer om varorna blir stulna i utlandet?

Då polisanmäler du händelsen och skickar polisrapporten till oss när du returnerar din ATA Carnet. Var medveten om att tullen har rätt att ta ut tull om varorna förblir i utlandet, oavsett orsaken. 

Vad händer om jag tappar bort min ATA Carnet?

I vissa fall kan Handelskammaren utfärda en ersättande ATA Carnet. 

Kan jag förlänga förfallotiden på min ATA Carnet?

Nej, men ibland kommer en utländsk tullmyndighet godkänna att en ersättningscarnet får utfärdas. Det gör att du kan ha kvar varorna i utlandet ytterligare ett tag efter förfallodatumet. 

Viktig länk:

Tullklareringsexpeditioner 

Bilagor:

Landskoder

Dokument över landskoder. 

Ladda ned

Prislista

Prislista för ATA Carnet. Notera ny information på prislistan gällande handläggningstider och expressavgift för ATA Carnet.

Ladda ned

Länder anslutna till ATA Carnet

Lista över länder som är anslutna till ATA Carnet.

Ladda ned

Så här använder du en ATA Carnet

Så här använder du en ATA Carnet.

Ladda ned

Ansök om alla dokument digitalt

På TradePort ansöker du om alla handels- och tulldokument digitalt – och samlar allt du behöver på ett ställe.

Behöver du hjälp? Kontakta oss:

Internationell handel

Avdelningen för internationell handel Telefon: 08-555 100 20 trade@stockholmshandelskammare.se E-mail