English en

EUR.1

Ska ni exportera varor till Norge, Mexiko eller något annat land som EU har frihandelsavtal med? Då kan er kund slippa betala importtull genom att använda ett EUR.1-certifikat. 

Ett EUR.1-certifikat kan ge lägre tull eller i vissa fall tullfrihet vid import. För att ett EUR.1-certifikat ska kunna utfärdas så måste det importerande landet ha ett frihandelsavtal med EU och varorna måste vara ursprungsvaror enligt reglerna i det avtalet. 

Prislista EUR.1

Prislista för intyg och certifikat

Vanliga frågor om EUR.1

Hur ansöker jag om EUR.1?

Enklast är att ansöka om EUR.1 digitalt via TradePort, men ni kan också fylla i en EUR.1-blankett och skicka eller lämna in till oss under våra öppettider. Oavsett hur ni ansöker så utfärdar vi certifikaten i pappersformat, då det i dagsläget inte är möjligt att utfärda EUR.1 digitalt.  

För att vi ska kunna utfärda ett EUR.1-certifikat till er måste ni bifoga en handling som styrker att varorna exporteras till en frihandelspart, till exempel en exportfaktura. Tänk på att denna handling inte får innehålla en ursprungs- eller fakturadeklaration, eftersom det inte får finnas dubbla ursprungsintyg för varor.  

Önskar ni att få fakturor eller andra dokument kopplade till ert certifikat viserade, laddar ni även upp dem via TradePort i samband med er ansökan eller bifogar dem med EUR.1-blanketten. Det går att få fakturor och andra exportdokument viserade även om ni inte ansöker om EUR.1. Om ni inte beställer viseringarna via TradePort är det viktigt att ni är tydliga med vad ni vill beställa.   

När certifikaten är utfärdade får ni ett meddelande via mejl. Då kan ni hämta dem på vårt kontor på Regeringsgatan 29 måndag till fredag, klockan 13.00–15.00, eller få dem skickade till er. Vill ni att vi skickar dem så anger ni er postadress i fältet Comments/ Special Instructions i TradePort. 

Logga in på TradePort här

När kan ett EUR.1 utfärdas?

EUR.1 kan utfärdas vid export till länder som EU har ett frihandelsavtal med och där EUR.1
används som ursprungsbevis. Varorna som tas upp på ett EUR.1 måste ha sitt ursprung i EU, i
EES eller i ett annat Pem-land, i enlighet med reglerna som gäller i EU:s avtal ned
mottagarlandet. Mer information finns på Tullverkets webbplats.

Vilka länder har frihandelsavtal med EU?

På Tullverkets hemsida under Bestämmelser för länder och områden kan ni se vilka länder som har avtal med EU och på landets sida kan ni se om EUR.1 används som ursprungsintyg.

Hur blir en vara en ursprungsvara?

En vara får inte ursprung i EU enbart för att den har importerats hit och det är inte heller självklart att en vara blir en ursprungsvara för att den är tillverkad här. Ursprunget avgörs av vilken typ av tillverkning som gjorts och var materialet som varan har tillverkats av har sitt ursprung. På respektive lands sida på Tullverkets webbplats kan ni ta reda på vad som gäller för just era varor vid export till aktuellt land.

För att underlätta ursprungsbedömningen har EU-kommissionen tagit fram ett verktyg, Rules of Origin Self Assesment, ROSA, som ni kan ta hjälp av för att göra er ursprungsbedömning. 

Vem är ansvarig för uppgifterna i certifikatet? 

Det är företaget som ansöker om ett EUR.1-certifikat som ansvarar för att varorna uppfyller kraven för att räknas som ursprungsvaror och ska ha handlingar som styrker ursprunget. Tullverket har rätt att göra kontroller för att säkerställa att ni har sådana handlingar som underlag till ert certifikat. På Tullverkets webbplats kan ni läsa om vilka typer av handlingar som kan behövas för att styrka ursprung.

Om det finns både EU- och icke-EU varor i sändningen. Hur gör man då?

Det går bra att ansöka om EUR.1 även om det finns varor i sändningen som inte är
ursprungsvaror: det viktiga är att det bara är varorna som är ursprungsvaror som beskrivs i
fält 8 på certifikatet.

När kan man inte ansöka om EUR.1 hos en handelskammare?

Vid export av begagnade fordon hänvisar vi till Tullverket. Kontaktuppgifter finns på tullverket.se.

Hur länge är ett EUR.1-certifikat giltigt?

Ett EUR.1-certifikat är vanligtvis giltigt i fyra månader från utfärdandedatum. Vid export till Mexiko
och Chile är det tio månader. Detsamma gäller för certifikat som utfärdats i enlighet med Pemövergångsreglerna.

Kan ni utfärda EUR.1-certifikat i efterhand?

Ja, det går att utfärda EUR.1 i efterhand om certifikatet inte utfärdades vid exporttillfället på
grund av misstag, förbiseende eller särskilda omständigheter. Vi kan också utfärda ett nytt
certifikat i efterhand om det ursprungliga certifikatet av tekniska skäl inte godtagits vid importen. I
sådana fall måste vi få det ursprungliga certifikatet tillbaka och makulera det.

Kan ni utfärda EUR.1 om sökanden är ett utländskt bolag?

Ett företag i ett annat EU-land än Sverige kan anges som exportör, men företaget måste ha en
representant i Sverige. Detta för att Tullverket ska kunna kontakta ett svenskt företag för att
efterfråga handlingar som styrker varornas ursprung. Behöver man någon styrkande handling?
Ja, vid varje ansökan av EUR.1 måste vi ha in en handling, till exempel en exportfaktura, som
styrker att varorna ska exporteras till frihandelsparten. Ytterligare handlingar som styrker
varornas ursprung kan krävas vid handläggningen. Exempel på sådana handlingar kan vara
leverantörsdeklarationer eller ursprungsintyg. Läs mer om styrkande handlingar på tullverket.se.

Jag har ansökt om ett EUR.1-certifikat och fått det stämplat och signerat, men kom på att jag
behöver lägga till information i efterhand eller ändra felaktig information. Kan man justera detta för hand?

Vi avråder att göra egna eller manuella justeringar i efterhand då det kan uppstå problem vid
importen i mottagarlandet. Vi rekommenderar därför att ansöka om ett nytt intyg. I sådana fall
måste vi få in det gamla certifikatet och utfärdar sedan ett nytt.

Hur får man tag på EUR.1-blanketter?

Blanketter beställs från Lamanica Logistikservice på industrilitteratur.se. Stockholms
Handelskammare säljer inga EUR.1-blanketter. Det enklaste sättet att ansöka om EUR.1 hos oss är
att göra det digitialt, i systemet TradePort.

Vi ska skicka lite reklammaterial till Schweiz med ett värde på 7 000 SEK. Behöver vi ett
EUR.1-certifikat?

Om varuvärdet inte överstiger 64 000 SEK behövs inget EUR.1, utan det räcker med en
ursprungs- eller fakturadeklaration som ni själva upprättar på fakturan eller ett annat
kommersiellt dokument.

Ansök om alla dokument digitalt

På TradePort ansöker du om alla handels- och tulldokument digitalt – och samlar allt du behöver på ett ställe.

Har du ytterligare frågor? Kontakta oss:

Internationell handel

Avdelningen för internationell handel Telefon: 08-555 100 20 trade@stockholmshandelskammare.se E-mail