English en

Handelskammarintyg och viseringar

Vid handel med många länder kan era handelsdokument behöva vara viseringstämplade. Det kan gälla kommersiella fakturor och packlistor men även andra dokument.

Följande dokument kan viseringsstämplas på Stockholms Handelskammare

Följande dokument kan utfärdas av Stockholms Handelskammare:

International Importcertificate (IC) och Delivery Verification Certificate (DVC)

Vissa länder kräver ett International Import Certificate (IC) innan export beviljas. Och en del av dessa länder kräver även ett Delivery Verification Certificate (DVC) som styrker att varorna verkligen levererats till avsett destinationsland.

Med IC förbinder sig importören att importera varor till Sverige, och med DVC intygas att varorna verkligen anlänt hit.

Ansök om IC och DVC här

Näringsintyg

Om det i en medlemsstat krävs en viss kunskap eller förmåga för att få utöva en yrkesverksamhet och någon har tillägnat sig detta i en annan medlemsstat kan ett så kallat näringsintyg utfärdas där kunskapen eller förmågan intygas. För att vi ska kunna utfärda detta intyg behöver vi olika handlingar från er, beroende på vad det är som ska intygas.

  • CV med permanent adress och övriga kontaktuppgifter (uppgifterna i CV:t behöver styrkas). 
  • Handlingar som styrker födelsedatum, födelseort, namn och nationalitet. 
  • Bevis för utbildningar som är relevanta för intyget (t.ex. examensbevis eller liknande handling).   
  • Utdrag från exempelvis Skatteverket/Bolagsverket om det är egen verksamhet som ska intygas. 
  • Arbetsintyg från eventuell arbetsgivare för att intyga anställning och utövande av en tjänst. 

För att ansöka skickar ni ett mejl med handlingarna till trade@stockholmshandelskammare.se och anger att ni behöver ha ett näringsintyg.

Certificate of Free Sale

Om ni behöver ett Certificate of Free Sale, som krävs vid import till vissa länder, kan vi utfärda det för vissa produkter. Är ni medlemmar i branschorganisationen Kosmetik- och hygienföretagen så kan de utfärda detta certifikat för till exempel kosmetik och hygienprodukter, samt tvätt- och rengöringsmedel. Och om ni exporterar produkterna nedan ska ni i stället vända er till följande myndigheter: 

Medicintekniska produkter – Läkemedelsverket.

Livsmedel – Livsmedelsverket.

Ansök om Certificate of Free Sale här

Certificate of Existence

Med ett Certificate of Existence får ni ett intyg att ert företag har en legal existens och är registrerade i enlighet med den svenska aktiebolagslagen.

Ansök om Certificate of Existence här

Sample Declaration Letter

För registreringssyfte av produkter efterfrågas i vissa länder ett verifieringsbrev om tillverkning – ett så kallat ”Sample Declaration Letter”.  För att vi ska kunna utfärda detta intyg behöver vi ett  Certificate of Free Sale utfärdat av Läkemedelsverket, samt en Declaration of Conformity upprättad av er.

Skicka dokumenten till trade@stockholmshandelskammare.se och uppge att ni behöver ett Sample Declaration Letter.

Prislista

Prislista intyg och certifikat

Ansök om alla dokument digitalt

På TradePort ansöker du om alla handels- och tulldokument digitalt – och samlar allt du behöver på ett ställe.

Behöver du hjälp? Kontakta oss:

Internationell handel

Avdelningen för internationell handel Telefon: 08-555 100 20 trade@stockholmshandelskammare.se E-mail