English en

Ursprungscertifikat

Det är vanligt att det behövs ett ursprungscertifikat, ett Certificate of Origin, för varor som ska exporteras. Ursprungscertifikat används över hela världen för att intyga ursprung för varor.

Vid export till många länder utanför EU krävs ett så kallat ursprungscertifikat, Certificate of Origin. Bland annat kan utländska myndigheter vilja se ett formellt intyg på varornas ursprung av handelspolitiska eller statistiska skäl. Certifikatet kan även behövas vid handel inom EU, om varorna ska exporteras vidare av er kund.

Regler för att fastställa varors ursprung

Reglerna för att fastställa en varas ursprung i ett ursprungscertifikat vid export från EU finns samlade i ett vägledningsdokument som är publicerat av handelskammarorganisationen Eurochambres. Enligt reglerna kan varor få ursprung på två sätt − antingen har de framställts i sin helhet i ett land och får då ursprung där. Eller så har de tillverkats i två eller flera länder, eller med material från flera länder.

• Varor helt framställda i enbart ett land

Varor som kan räknas som helt framställda, ”wholly obtained”, i ett land är främst råvaror av olika slag, till exempel järn som brutits i en gruva i Sverige eller virke som har framställts av skog som vuxit här.

• Varor framställda i två eller flera länder

Varor som har tillverkats i mer än ett land får sitt ursprung där varorna genomgick den sista väsentliga bearbetningen med hjälp av en utrustning som är avsedd för ändamålet. Bearbetningen ska leda till att en ny produkt tillverkas eller vara ett viktigt steg i tillverkningen.

• Minimal bearbetning

För att varor ska få sitt ursprung genom bearbetning måste de alltid vara mer än minimalt bearbetade. Några exempel på bearbetning som inte ändrar ursprunget på varor är enkel montering, att sätta på märken eller etiketter samt åtgärder för att bevara varor i gott skick under transport och lagring

Läs mer i vägledningen nedan om hur ni fastställer ursprunget på de varor som ni ska exportera.

Vägledning för att fastställa ursprung för varor som ska exporteras

”Eurochambres guidelines on rules of non-preferential origin – export of goods from the EU”.

Ladda ned vägledningen

Handlingar som styrker ursprunget

Ett företag som ansöker om ett ursprungscertifikat bör ha tillgång till handlingar som styrker att varorna har det ursprung som anges i certifikatet. Sådana handlingar kan vara till exempel tillverkningsintyg, leverantörsdeklarationer, ursprungscertifikat och fakturor.

Har ni frågor? Hör av er till oss, vi hjälper er gärna. 

Prislista för intyg och certifikat

Prislista för intyg och certifikat

Ansök om ursprungscertifikat digitalt med TradePort

Alla ansökningar om ursprungscertifikat görs digitalt i TradePort. När ni skickar in ansökan kan ni välja mellan ”DIY” och ”Full Service”.
DIY innebär att ni får en elektronisk certifiering och själva skriver ut dokumenten.
Full Service innebär att vi på Stockholms Handelskammare skriver ut och stämplar certifikaten.

När certifikaten är utfärdade får ni ett meddelande via mejl. Har ni valt att vi ska skriva ut dokumenten kan ni hämta upp dem på vårt kontor på Regeringsgatan 29 måndag – fredag, klockan 13.00 – 15.00.

Önskar ni att få fakturor eller andra dokument kopplade till ert certifikat viserade samtidigt, laddar ni även upp dem i samband med er ansökan via TradePort. Det går att få fakturor och andra exportdokument viserade även om ni inte ansöker om ursprungscertifikat.

Ansök om alla dokument digitalt

På TradePort ansöker du om alla handels- och tulldokument digitalt – och samlar allt du behöver på ett ställe.

Behöver du hjälp? Kontakta oss:

Internationell handel

Avdelningen för internationell handel Telefon: 08-555 100 20 trade@stockholmshandelskammare.se E-mail