Lokal närvaro och stark förankring

Handelskammaren i Uppsala län svarar för verksamheten i huvudstadsregionens nordliga nod och fokuserar geografiskt på näringslivet i Uppsala län och Sigtuna kommun. Vi har en stark regional förankring och direktkanaler till alla kommuner, myndigheter och nyckelaktörer i området. Vi påverkar beslut och förutsättningar för näringslivet både på kort och lång sikt.

Våra aktiviteter omfattar allt från Distinget – årets viktigaste mötesplats mellan politik, akademi och näringsliv – den första tisdagen i februari, till rundabordssamtal, Arlandadagar, frukost- och lunchseminarier och skräddarsydda event. Medlemsföretag inom bygg- och fastighet, transport och life science är välkomna att delta i våra inflytelserika nätverk.

Uppsala slott

Uppsala län i siffror

22 000

antal företag i Uppsala län.

2 %

länets befolkningsökning per år – mest i landet.

46 miljarder

exporter från Uppsala län per år (2021).

Har du frågor om Uppsala? Kontakta oss!
 

Tomas Stavbom, regionchef på Stockholms Handelskammare i Uppsala
Tomas Stavbom
Regionchef Uppsala
018-50 29 99
Håkan Tribell, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare i Uppsala
Håkan Tribell
Näringspolitisk expert
018-50 29 68
Johanna Lorentzi, senior projektledare på Stockholms Handelskammare
Johanna Lorentzi
Senior projektledare