Val 2022

Stockholms Handelskammare om valet 2022
Stockholm är Europas mest innovativa region. I Stockholms län finns 2,4 miljoner människor, 360 000 företag och vart fjärde svenskt arbetstillfälle. Under de senaste tolv åren har hälften av alla jobb i Sverige skapats här och vartannat globalt storföretag som etablerar sig i Norden gör det just i Stockholm.
Stockholms Handelskammare val 2022

Valet 2022

De senaste decennierna har Stockholm på många sätt varit en framgångssaga. Trots långvariga och bestående problem, som exempelvis bostadssituationen, har Stockholm kommit ut på topp. 

Men man kan inte leva på gamla meriter och Stockholm måste ständigt förbättras för att klara stenhård konkurrens. Flera år utan nödvändiga reformer hotar framgångsstaden, och till raden av gamla välkända brister ställer sig nu nya problem, som ökande kriminalitet och otrygghet. 

Stockholmsregionen i siffror

2,4 miljoner

människor bor i Stockholms län.

360 tusen

företag finns i vår huvudstadsregion.

50 procent

av alla globala storföretag som etablerar sig i Norden väljer att göra det i Stockholm.

Stockholm ska bli Europas bästa huvudstadsregion

​Stockholms Handelskammare har en tydlig vision för Stockholm. Stockholm ska bli Europas bästa huvudstadsregion. Det är inget lätt mål – i Europa finns det många huvudstäder som ligger i framkant inom innovation, företagsklimat, tillväxt, jobbmöjligheter, och så vidare.​

Men Stockholms Handelskammare är alldeles övertygade om att det här mål är helt möjligt att uppnå. Samspelet och välfärden för idéer, individen och företaget är alldeles central för att skapa en välmående helhet.​

Stockholm ska vara en plats där idéer ska få födas och realiseras, där individer ska vilja bo, studera och arbeta, och där företag ska kunna grundas, utvecklas och verka. 

För att nå målet krävs nödvändiga reformer på följande områden:

Bostadsmarknaden i Stockholm, soluppgång över Globen

En tillgänglig bostads–marknad

stockholm handelskammares första valdebatt 2022

Tidigare event: Valets första debatt

Se våra valkampanjfilmer