Val 2022

Stockholms Handelskammare om valet 2022
Stockholm är Europas mest innovativa region. I Stockholms län finns 2,4 miljoner människor, 360 000 företag och vart fjärde svenskt arbetstillfälle. Under de senaste tolv åren har hälften av alla jobb i Sverige skapats här och vartannat globalt storföretag som etablerar sig i Norden gör det just i Stockholm.

Stockholm ska bli Europas bästa huvudstadsregion

​Stockholms Handelskammare har en tydlig vision för Stockholm. Stockholm ska bli Europas bästa huvudstadsregion. Det är inget lätt mål – i Europa finns det många huvudstäder som ligger i framkant inom innovation, företagsklimat, tillväxt, jobbmöjligheter, och så vidare.​

Men Stockholms Handelskammare är alldeles övertygade om att det här mål är helt möjligt att uppnå. Samspelet och välfärden för idéer, individen och företaget är alldeles central för att skapa en välmående helhet.​

Stockholm ska vara en plats där idéer ska få födas och realiseras, där individer ska vilja bo, studera och arbeta, och där företag ska kunna grundas, utvecklas och verka. 

För att nå målet krävs nödvändiga reformer på följande områden:

trygghet och säkerhet i stockholm

En tryggare huvudstad

Kriminalitet solkar ner Stockholms attraktivitet bland talanger, besökare, boende, företagsledare och investerare.

infrastruktur så som bilväg, bro och tågräls i stockholm

En fungerande infrastruktur

Flera viktiga satsningar inom olika infrastrukturprojekt i Stockholm har länge lyst med sin frånvaro.

Grön omställning i Stockholm

En grön omställning

Den gröna omställningen är avgörande för näringslivets konkurrenskraft och på flera sätt utgör näringslivet dragloket i omställningen.

arbetsmarknaden i stockholms län

En effektiv arbetsmarknad

Trots att vi tidigare såg prognoser om Stockholms som Sveriges tillväxtmotor finns det i dag stora behov och utmaningar framöver på arbetsmarknaden.

Bostadsmarknaden i Stockholm, soluppgång över Globen

En tillgänglig bostadsmarknad

Bostadsmarknaden i Stockholmsregionen har flera brister som påverkar företagens möjligheter att anställa rätt kompetens.

stockholm handelskammares första valdebatt 2022

Tidigare event: Valets första debatt

Valets första debatt, med Stockholms främsta kandidater till kommun, region och riksdag.

Stockholmsregionen i siffror

2,4 miljoner

människor bor i Stockholms län.

360 tusen

företag finns i vår huvudstadsregion.

50 procent

av alla globala storföretag som etablerar sig i Norden väljer att göra det i Stockholm.

Så vill partierna forma Stockholm till Europas bästa huvudstad

Kandidaternas mest intressanta Stockholmsförslag

Vi har frågat alla partiers toppnamn i valen till Stockholms stad och region ”Vad vill du göra för att Stockholm ska bli Europas bästa huvudstad? ” Här hittar du deras svar.

Se våra valkampanjfilmer