English en

En tillgänglig bostadsmarknad

Bostadsmarknaden i Stockholmsregionen har flera brister som påverkar företagens möjligheter att anställa rätt kompetens, individers möjligheter att flytta till regionen för studier och jobb och byggsektorns kapabilitet att möta efterfrågan. Problemen berör alla aspekter av bostadsmarknaden.

Stockholms bostadsmarknad i siffror

9 år

Den genomsnittliga kötiden för en hyreslägenhet i Stockholms län.

18 år

I Stockholms innerstad får du vänta 18 år för att få ett boende.

Hyresmarknaden är helt stängd

Hyresmarknaden är i praktiken helt stängd för bostadssökande, framför allt i våra storstadsregioner. Vi såg att kötiderna är långa och att hyran på andrahandsmarknaden är dubbelt så hög som i första hand.​

Den som lyckats få ett förstahandskontrakt saknar incitament att släppa det vidare till nästa person i kön. Hyran är reglerad och hålls nere vilket gör det ekonomiskt lönsamt att hålla fast vid ett förstahandskontrakt. Det i sin tur skapar en undanträngningseffekt som tvingar ut andra grupper på andrahandsmarknaden.

Därför vill vi se:

  • En omreglering av hyresmarknaden under en 15 till 20-årsperiod.  

  • Ett ökat bostadsbidrag i samband med omregleringen. 

Företagens bostadsproblem

Kreditrestriktioner höjer trösklarna

Problemen med det ägda beståndet är delvis kopplade till dagens kreditrestriktioner som gör det svårt för stora grupper människor att kunna finansiera sitt boende. Kreditrestriktionerna har införts i olika etapper mellan 2010 och 2018, och lagts på varandra utan att någon helhetsbedömning har gjorts. ​

Alla berörs – men systemfelen slår framför allt mot mer betalningssvaga, unga vuxna och personer i familjebildande ålder.​

Våra förslag är följande:

  • Slopa det skärpta amorteringskravet.​

  • Gör en samlad översyn av kreditrestriktionerna:

  1. Sänkt bolånetak​
  2. Nya bosparsformer​
  3. Lägre KALP-ränta​
  4. Amorteringstrappa efter ålder

Läs mer om bostadsmarknad här