English en

En grön omställning

Den gröna omställningen är avgörande för näringslivets konkurrenskraft och på flera sätt utgör näringslivet dragloket i omställningen. 

Huvudstadsregionens näringsliv långt framme med nya innovation och idéer, men det finns utmaningar på vägen som politiken måste hjälpa till med. Det är viktigt att politiken och regelverken förmår hålla takten i omställningen för att inte i stället riskera att bromsa den. 

Elbristen får allvarliga konsekvenser under 2020-talet

500 miljarder

kronor i utebliven tillväxt.

400 000

årsarbetskrafter hotas.

50 000

bostäder som inte kan byggas.

Den gröna omställningen riskerar att försenas

Omställningen och huvudstadsregionens övergripande konkurrenskraft hämmas av en påtaglig effektbrist, som sannolikt kommer hemsöka stora delar av Stockholmsregionen under hela 2020-talet. ​

Enligt beräkningar innebär effektbristen bland annat 500 miljarder kronor i utebliven tillväxt, 400 000 årsarbetskrafter som hotas och 50 000 bostäder som inte kan byggas under 2020-talet. ​

Vidare riskerar det att försena den gröna omställningen eftersom industrin, många transportslag och stora delar av samhället nu ställer om i mycket snabb takt mot mer elanvändning och ökar sitt effektuttag (något som huvudstadsregionens elnät inte är dimensionerade för).​

Nödvändiga reformer inom grön omställning

Mycket behöver göras inom grön omställning.

Därför vill vi se:

  • Korta tillståndsprocesser för elnätsutbyggnad och etablering av elproduktion. ​
     
  • Säkerställ konkurrenskraften för fjärr- och kraftvärmeproduktionen.​
     
  • Ge elnätsföretagen möjlighet att bygga ut nätet på prognos. ​​

Läs våra nyheter och rapporter om grön omställning

Läs mer om grön omställning