English en

En fungerande infrastruktur

Infrastrukturen är stadens blodomlopp och är därför helt avgörande för en stads funktionalitet och dess kopplingar till andra städer i dess omnejd. Men flera viktiga satsningar inom olika infrastrukturprojekt i Stockholm har länge lyst med sin frånvaro.

Stockholmsregionen behöver ge Arlanda långsiktiga förutsättningar att utvecklas, säkra kapaciteten och genomföra satsningar på vägar, spår och cykelnät – bland mycket annat.

investeringskostnader i stockholm

Skenande kostnader

De satsningar som har gjorts i Stockholm har inte skötts väl och en tydlig effekt av detta är skenande investeringskostnader. Figuren visar att investeringskostnaderna på både ban- och väghållning har stigit betydligt snabbare konsumentprisindex. Särskilt banhållningen för tåg har sett en kraftig uppgång.​

Sedan 2010 har investeringskostnaderna stigit med 32 procent, med KPI stigit med ungefär 13 procent.

Kollektivtrafikens popularitet

Sedan 2003 har befolkningen och antalet påstigningar i Stockholms kollektivtrafik stigit rejält, vilket ställer krav på att bygga ut kollektivtrafikens kapacitet. I motsats fortsätter fordonstrafiken, däribland biltrafiken, att minska i Stockholm stad.​

Sett till hela regionen har fordonstrafiken ökat, men inte i samma takt som kollektivtrafikens popularitet. Det tyder på att bilen fortfarande är viktig för framkomligheten i regionen och att behovet av goda vägförbindelser i länet är stort.

kollektivtrafikens popularitet i stockholm

Behovet av infrastruktursatsningar

Behovet av infrastruktursatsningar är både stort och nödvändigt. 

Därför vill vi se:

  • Omtag kring den nationella infrastrukturplaneringen.​
  • Omfattande underhållsåtgärder – vägar och järnvägar förfaller.​
  • Ekonomiska satsningar – många investeringar försenas på grund av begränsad finansiering.

En samlad process för Arlanda-Bromma

Det internationella flyget stärker Sveriges konkurrenskraft, tillväxt och välfärd. Det knyter ihop landet och länkar Sverige till övriga världen. Flyget är det enda egentliga färdsättet för hur långväga turister och affärsresenärer kan ta sig till Stockholm och andra delar av Sverige. ​Därför är också framtiden för Arlanda-Bromma oerhört viktig.

Vi vill därför se: 

  • En samlad process för regionens flygplatser.​
  • Att Arlanda anpassas för att hantera all trafik inom Stockholmsområdet.​
  • Ytterligare satsningar på Arlandas omkringliggande infrastruktur.​

Först då kan Brommas trafik flyttas. ​

Mikromobiliteten behövs​

Därför vill vi se:

  • En samlad lagstiftning som möjliggör licensgivning.​

  • Att kommunerna ges möjlighet att stänga aktörer ute från marknaden. ​

  • Att ett ökat personligt ansvar, som promillegräns, införs.​

Läs mer om infrastruktur