English en

What’s Next är Stockholms Handelskammares serie av nedslag inom trender och förändringar i staden. Under 2023 anordnas en rad event och seminarium som lyfter hur utvecklingen ser ut framåt.

Pandemiåren satte städernas utveckling på paus – också Stockholms. Den kreativa stadens puls gick ned i viloläge, utvecklingsprojekt lades på is och gatorna tömdes på människor. Där och då blev det tydligare än någonsin vilka avgörande faktorer pulsen och attraktiviteten är för Stockholm som stad. Inte bara för invånarna, utan också för besökare och för hela näringslivets utveckling i regionen. 

Människans vilja och behov av att söka sig till miljöer med närhet till kontakter, kunskap och kultur övervinner allt. Staden har sakta väckts till liv igen. Däremot går det inte att förbise den törn som staden fick under pandemin. Och vi står nu i en tid där såväl nya behov, intressen och trender måste tas tillvara och ges utrymme.  

Under 2023 driver därför Stockholms Handelskammare initiativet What’s Next. En serie nedslag om de viktigaste förändringarna och trenderna i vår stad och hur de påverkar oss i dag, i morgon och i framtiden.   

Tre frågor om What’s Next

Hedda Jakobsson, näringspolitisk strateg, och Daniella Waldfogel, vice vd, på Stockholms Handelskammare, berättar mer om initiativet.  

Varför är de här frågorna så viktiga att lyfta?   
– Under pandemin pratade många om vad som skulle bli det ”nästa normala”. Svaret kom faktiskt aldrig, eller det visade sig att det normala är ett tillstånd av konstant förändring. Vi försöker tillsammans med våra medlemmar och partners att reda ut begreppen och skapa en förståelse för vad som kommer här näst, säger Daniella Waldfogel.

Vilka områden tittar vi närmare på under 2023?
– Vi kommer att göra nedslag inom morgondagens arbetsliv, handelstrender och transformation samt fördjupa oss i den kreativa staden. Olika städer har olika utmaningar – men vi tror att de här tre utgör själva essensen i en stad. De är grundpelare som var och en är avgörande för en stads identitet och attraktivitet – och som gör en stad värd att besöka och uppleva, säger Hedda Jakobsson.

Vad kan verksamma inom till exempel handel, kontor, design eller stadsutveckling förvänta sig av initiativet What’s Next?
–  Vår förhoppning är att vi både kan bidra med fakta och kunskap – och öppna upp för samtal och diskussion om de förändringar som våra städer genomgår. På så sätt hoppas vi kunna identifiera och ta vara på nya behov och intressen som blir avgörande för stadens fortsatta förändring och utveckling, säger Hedda Jakobsson.

Tidigare event

Nyheter och rapporter om What’s Next