English en
bostadsmarknad

Extra stormöte i Uppsala Fastighetsnätverk

02 juni 2021
07.45–08.45

Digitalt

Denna gång är temat hållbarhet och klimatutmaningen.

Politiker och tjänstepersoner i Uppsala har i flera överenskommelser visat på viljan att Uppsala ska bli klimatneutralt 2030. Som en del av detta tas nu en klimatfärdplan fram där en tyngdpunkt ligger på bygg- och anläggningssektorn och där testbädden är Sydöstra stadsdelarna.

Vilka affärsmöjligheter skapas när Uppsala går mot klimatneutralitet? Vari ligger utmaningarna? Hur ska det gå till och vad kan vi lära oss från andra städer i Sverige?

Medverkande är:

Mötet är endast öppet för nätverkets medlemmar. Vill du veta mer om nätverket? Kontakta Håkan Tribell.

Välkommen!