English en

Vi har fått saker att hända sedan 1902

Vi arbetar för att öka huvudstadsregionens attraktivitet för både företag och människor. Frågor som rör infrastruktur, bostäder, trygghet, entreprenörskap, kreativitet och innovation påverkar hur staden mår och utvecklas. Allt detta sammantaget är viktigt för oss som bor och verkar här eller som bara är på tillfälligt besök i regionen. Det finns en stark symbios mellan staden, näringslivet och invånarna, där varje del är viktig för helheten.

Näringspolitiska områden

På gång under 2024

Nyheter om näringspolitik

Partnerskap för Stockholm

Tillsammans med strategiska partners vill vi bygga upp och utveckla Stockholm till en ännu smartare, vackrare och mer hållbar plats efter pandemin. För vi tror på stadens kraft – och vi tror på Stockholm.

Har du frågor om näringspolitik?

Daniella Waldfogel

Daniella Waldfogel

Vice vd och näringspolitisk chef 08-555 100 14 daniella.waldfogel@stockholmshandelskammare.se E-mail