English en

Statistik och data

Hur utvecklas bostadsmarknaden och arbetsmarknaden i Stockholms län och i Sverige? Här hittar du Stockholms Handelskammares statistik och data över bostadsbyggande och bostadspriser samt hur utvecklingen ser ut kopplad till arbetslöshet, sysselsättning och företagens brist på arbetskraft.