English en

Stadens attraktivitet

Förut flyttade folk till arbeten, i dag flyttar man till attraktiva platser. På de här platserna frodas också företagen eftersom de, i vårt kunskapsekonomiska tidevarv, lever i symbios med välutbildad arbetskraft. Staden, med alla dess funktioner, kännetecken och värden, utgör alltså en helt avgörande grundförutsättning för stora delar av näringslivets tillväxt.

Hit kommer folk för att bo, men också för att besöka en intressant stad. Stockholms Handelskammare arbetar för en levande stad där kreativitet, kultur, kunskap och puls är bärande delar. Närheten mellan människor som utbyter tjänster, varor, idéer och upplevelser är i grunden det som håller staden i gång.

Därför vill vi inte bara främja näringslivet i sig, utan också skapa de bästa förutsättningarna för allt det som gör livet i huvudstadsregionen värt att leva. Stadens attraktivitet leder till att människor vill bosätta sig och arbeta här. En levande stad vinner alla på.

Stadens attraktivitet i siffror

15M

Stockholm är navet för svensk besöksnäring med över 15 miljoner gästnätter per år.

100

Med sina omkring 100 museer, är Stockholm en av världens museitätaste städer.

3–11

3–11 december 2022 lystes ikoniska byggnader och platser i Stockholm upp under spektakulära Nobel Lights Week.

Nyheter om stadens attraktivitet

Intresserad av stadens attraktivitet?

Fredrik Erfelt

Fredrik Erfelt

Biträdande näringspolitisk chef 070-560 03 42 fredrik.erfelt@stockholmshandelskammare.se E-mail