English en
Disting

Hur sårbara är vi? Så mår infrastrukturen som inte syns

10 maj 2022
13.30–18.30

Uppsala län växer med fler bostäder och fler invånare. Näringslivet expanderar. Men allt fungerar inte som det ska. Länge har brister i vägar, järnvägar och bostäder fått stor uppmärksamhet.  

Under tiden har infrastrukturen som inte syns, den som saknas först när den inte fungerar, blivit eftersatt. Brister i VA-nät, elförsörjning och digital infrastruktur hämmar utvecklingen på både kort och lång sikt.

Hur illa är det egentligen? Vad betyder bristerna för företagens och länets tillväxt? Vad krävs för att bygga ett robust samhälle, som håller ihop när utmaningarna hopar sig? 

Program Disting 2022

13.00: Ankomst och registrering 
 

13.30: Välkommen till Disting 2022

13.40: Hur mår infrastrukturen som inte syns? 

13.50: Vår bild av utmaningen – och det här gör vi

14.10: Konsekvens av politiska beslut, eller bristen på beslut? 

14.35: Investera rätt och smart inför framtiden 

Cirka 14.50: Paus/mingel
 

15.30: Hur blir vi beredda? 

15.50: Innovationerna och de nya lösningarna

16.10: Den nationella politiken

16.25: Så här kommer vi att göra annorlunda

16.40: Statens roll och summerande slutsatser

16.50: Avslutning 

17.00 After work

Mingel och mat med presentation av 2022 års vinnare av Peter Egardts stipendium för uppländskt entreprenörskap
 

Övrig info:

Antal platser är begränsat och medlemmar i Stockholms Handelskammare har företräde. Eventet sänds inte digitalt.