English en

Ny barometer – hur utvecklas stockholmsekonomin?

12 november 2021
13.00–14.00

Hur har stockholmsekonomin utvecklats under det tredje kvartalet? Vilka branscher har gått starkast respektive svagast och hur ser utsikterna ut framöver? 

Välkommen till ett seminarium, fredagen den 12 november klockan 12.00–13.00, där Stefan Westerberg, chefekonom vid Stockholms Handelskammare, presenterar en ny Stockholmsbarometer som visar hur konjunkturen i Stockholm utvecklats under det tredje kvartalet 2021.   

Vidare kommer Fredrik Erfelt, senioranalytiker på Stockholms Handelskammare, presentera resultaten från handelskammarens näringslivspanel, Status Sthlm.   

Därefter lyssnar vi in ett antal företag som ger sin bild av konjunkturläget och hur deras verksamheter har utvecklats.   

Medverkande: 

Liv Forhaug, vd och koncernchef, Martin & Servera 
Henrik Åström, vice vd och kommersiell direktör, Spendrups Bryggeri  
Inga-Kari Fryklund, samhällspolitisk chef, Samhall 

Samtalet leds av Carl Bergkvist, näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare. 

Registrering och lättare lunch serveras från klockan 11.45 för dem som deltar på plats. Var vänlig fyll i om du önskar att delta fysiskt eller digitalt när du anmäler dig. 

Seminariet sänds även på Stockholms Handelskammares hemsida, Facebook och Youtube. 

Det är viktigt att du stannar hemma om du har minsta symtom på covid-19, även om du är vaccinerad. Det är också viktigt att avstånd hålls till andra människor. Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer här.