English en
ABjEs7KhCfc

Omstartskommissionen: Sveriges roll i Europa och världen

09 november 2020
13.00–14.00

Digitalt

Medverkande:

Cecilia Malmström, fd EU-kommissionär och medverkande i Omstartskommissionen
Hans Dahlgren, EU-minister (S)
Frida Stranne, universitetslektor statsvetenskap och USA-expert
Tomas J. Philipson, professor University of Chicago och f d ordförande i president Trumps ekonomiska råd (förinspelad intervju)
Kristina Sandklef, Kina-expert, Consilio International
Andreas Hatzigeorgiou, vd Stockholms Handelskammare
Frida Wallnor, USA-korrespondent Dagens Industri
Jytte Guteland, EU-parlamentariker (S)
Christofer Fjellner, f d EU-parlamentariker (M)
Göran von Sydow, direktör, Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS)