English en
Uppsala C

Stormöte i Uppsala Fastighetsnätverk

02 september 2021
07.45–08.45

Temat denna gång är Uppsala city. Hur mycket betyder livet i stadskärnan för utvecklingen av hela staden, företagen och regionen? Vad är på gång inför omstöpningen och utbyggnaden av Uppsala C? Och hur skapar vi ett levande och attraktivt centrum i en värld med restriktioner som kommer och går, ökad e-handel, brådskande klimatmål och tuffare konkurrens? 

Vi lyssnar bland annat till Emma Hernell, vice vd HUI Research samt Michael Eriksson, strategisk samhällsplanerare vid Uppsala kommun med ansvar för utbyggnaden av Uppsala C. 

Mötet är endast öppet för nätverkets medlemmar. Vill du veta mer om nätverket? Kontakta Håkan Tribell.