English en
Jul AW

Tack för hjälpen och Jul-AW i Uppsala

16 december 2021
16.00–18.00

Klostergatan 13, 753 21 Uppsala

Pandemin var en rysare för oss alla. Vi tvingades att ändra planer och tänka om. Handelskammaren gick digitalt som så många andra. Våra frukostar utvecklades till Uppsalas bästa omvärldsbevakning. Det blev totalt 15 frukostar, med i snitt 130 deltagare.

Under våra möten har vi engagerat över 150 föredragshållare, som generöst bidragit med sina kunskaper och insikter. Som tack bjuder vi in till Jul-AW!