English en
För att minska elkonsumtionen för hushållen och företagen föreslår Stockholms Handelskammare tretton åtgärder
För att minska elkonsumtionen för hushållen och företagen föreslår Stockholms Handelskammare tretton åtgärder. Foto: Åke Lundin, Mostphoto/Christian Gustavsson

13 förslag som sänker elräkningen och spar energi

Skyhöga elpriser väntar under hösten och vintern 2022. För att minska hushållens och företagens elkonsumtion föreslår nu Stockholms Handelskammare 13 åtgärder som ger effekt både på kort och lång sikt.

Med relativt enkla åtgärder kan hushåll och företag få hjälp att minska sin elkonsumtion så att de klarar av att betala sina elräkningar.

– Att förbanna gårdagens energipolitik och planera för ny elproduktion om femton år gör inte elräkningen lägre i vinter. Det är obegripligt att partierna inte föreslår åtgärder som gör att människor enklare kan sänka sin elkonsumtion och därmed snabbt påverka sin elräkning, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd Stockholms Handelskammare.

LÄS ÄVEN: Så mycket dyrare kostnader får svenska hushåll 2023

13 förslag på åtgärder för svensk ekonomi

1. Utöka Grön teknik-avdraget till 50 procent för alla sorters energibesparande installationer och utrustningar. Avdraget bör även utökas till att innefatta installationer som främjar efterfrågeflexibilitet, exempelvis smarta styrdon för värmepumpar eller radiatorer. Men även energibesparande uppgradering till bergvärme, solceller eller luftvärmepump bör omfattas.

2. Höj Grön teknik-avdraget till 100 000 kronor per person.

3. Inrätta investeringsstöd för energibesparande åtgärder som inte omfattas av Grön teknik-avdraget. 50 procent av kostnaden för materialet bör ges som statligt stöd.

4. Ta bort kommunala avgifter för ansökningar/anmälningar om bergvärme och solceller.

5. Ta bort bygglovskrav för installation av solceller – detta bör endast vara anmälningspliktigt gentemot kommunen.

LÄS ÄVEN: Extrema elräkningar att vänta i vinter

6. Ingen elskatt för timprisavtal under tre år, för att öka efterfrågeflexibiliteten hos kunderna.

7. Omfattande informationskampanj, riktad mot svenska hushåll, kring hur man kan energieffektivisera sitt hem.

Förstärk energiproduktionen

8. Avbryt omprövningen av svensk vattenkraft. Det är inte läge att stänga ner ytterligare energiproduktion.

9. Avskaffa avfallsförbränningsskatten och biooljeskatten för att främja ökad energiproduktion under en treårsperiod, under det att vi utvärderar den framtida beskattningen.

Mildra kostnadssmällen

10. Sänk momsen på el.

11. Sänk elskatten generellt, men avskaffa den för timprisavtal tillfälligt (se ovan).

12. Ytterligare beredskap för stöttning av de mest berörda kunderna.

13. Återbäring av flaskhalsintäkterna från Svenska Kraftnät riktat till de kunder som drabbas av flaskhalsar i elnätet.

LÄS ÄVEN: Kostnadskrisen: Så hårt håller hushållen i sina plånböcker

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat september 5 2022