English en
Uppsala central

Debattartikel i Upsala Nya Tidning den 5 maj

Lars Svensson, Cecilia Sjöstedt, Tomas Stavbom och ytterligare representanter från Handelskammaren i Uppsala län skriver om hur länet kan lyfta sig efter pandemin.

Ett decennium av handling för ett starkare Uppsala

Uppsalas väg ur pandemin behöver ha en tydlig riktning och vägledas av en offensiv utvecklingsagenda. Näringslivet efterlyser breda överenskommelser och en regional samverkan som säkrar fyrspåret, möjliggör fler bostäder för en växande befolkning och en kollektivtrafik som knyter ihop staden. Det är den bild vi fångat upp efter dialoger med samhällsbyggande medlemsföretag i Handelskammaren, som representerar en betydande del av näringslivet i Uppsala län.  

En positiv syn på Uppsalas tillväxt ger bättre förutsättningar att trygga välstånd. Att dra i bromsen eller tveka kring nödvändiga framtidsbeslut gör att regionen förlorar investeringar, etableringar och kompetens till platser som vill längre och som springer ifrån oss.      

Vi kan inte nog understryka betydelsen av långsiktighet i utvecklingsfrågorna. Investerare kommer inte till platser där politiken tvärt byter riktning efter varje val. De kan välja att antingen etablera sig, bygga ut befintliga anläggningar och utveckla verksamheter i Uppsala. Eller satsa på helt andra platser med bättre förutsättningar, i hela världen.  

Den globala konkurrensen och utsattheten inför rörlighet av kapital och kompetens säger oss att Uppsala behöver vässa sin attraktivitet ytterligare. För att få starkare företag, behöver vi ett starkare Uppsala. Vår uppkoppling mot omvärlden behöver förstärkas genom Arlanda. Integrationen med huvudstadsregionen växlas upp med fyrspår. Och berättelsen om en grön omställning som möjliggörare av välstånd och en hållbar framtid behöver vara vägledande för våra insatser.  

Vi ser nu hur näringslivet går före i omställning till fossilfrihet eftersom det är bra för ekonomin och konkurrenskraften, och för att det är nödvändigt för klimatet och kommande generationer. På denna resa har Uppsala en chans att gå i bräschen, tack vare våra nätverk, kunskap och framstående bolag. Genom ökad samverkan över branscher, mellan stora och små bolag, gäller det att hitta de nya affärsmöjligheterna och leda vägen till hur detta ska gå till i praktiken. Att bli den goda förebilden. Grunden för omställning är emellertid att få med sig människor. Fler måste engagera sig och ta tillvara de möjligheter som öppnas.  

Kommande år fattas flera viktiga beslut som lägger ramarna för Uppsalas utveckling många decennier framåt. Ny och uppgraderad infrastruktur, och ett nytt Uppsala C, möjliggör bättre kommunikationer. Fler bostäder gör att fler människor och företag kan dra nytta av alla möjligheter som erbjuds i Europas mest attraktiva kunskapsregion.  

Inom kort fattas även beslut om en kapacitetsstark och attraktiv kollektivtrafik, som en del i Uppsalapaketet och avtalet med staten. En robust och körfältsseparerad kollektivtrafik har betydelse för att tillskapa attraktiva stadsdelar och förnya staden. Inför den fortsatta processen framför många medlemsföretag att en lösning måste förordas som medger flexibilitet inför trender och teknikval. Det efterfrågas ett samlat kollektivtrafiksystem för hela staden, som knyter ihop de stora arbetsplatsområdena i Boländerna, Fyrislund och Gränby öster om Fyrisån, med bostäder i Rosendal, Gottsunda och Ulleråker väster om ån. 

Vi uppmanar politiken att samlas bakom en bred och utvecklingsfrämjande agenda som vägleds av hållbar utveckling i alla tre dimensioner – miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Då kommer näringslivet att våga satsa och bidra till starten på ett decennium av ökad ambitionsnivå och ekonomisk revansch som snabbare leder oss till mer hållbara lösningar på stora utmaningar. Ett `Decade of Action´ för hela Uppsalaregionen.  

Lars Svensson, koncernchef SH-Bygg och ordförande i Handelskammarens Regionkommitté 

Cecilia Sjöstedt, Site leader och VD Cytiva, samt vice ordförande Stockholms Handelskammare 

Joakim Fagerudd, Platschef Sandvik Coromant Gimo 

Helena Åsbrink, head of operations, Galderma  

Jennie Claesson, VD Airport City Stockholm  

Kristofer Klerfalk, entreprenör, BASE10  

Tommy Lindgren, grundare av Zellout och VD Speye 

Henrik Lindley, VD Domarbo/Morgongåva Företagspark  

Lena Söderström, styrelseledamot Dicot AB 

Yngve Kihlström, advokat Agenda Advokatbyrå 

Malin Selberg, hotelldirektör Elite Hotel Academia 

Göran Hedman, styrelseproffs, tidigare VD Sparbanken Enköping 

Tomas Stavbom, regionchef Handelskammaren i Uppsala län 

Håkan Tribell, näringspolitisk expert Handelskammaren i Uppsala län 

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat maj 6 2021