English en
Henrik Berndtson, vd för All Things Live, talar på besöksnäringslunch på Stockholms Handelskammare.
Henrik Berndtson, vd för All Things Live, talade under Stockholms Handelskammares besöksnäringslunch.

Evenemangsnäringen i Stockholm om vägen framåt efter pandemin

Med de släppta restriktionerna efter coronapandemin har Stockholm som besöks- och evenemangsdestination väckts till liv på nytt. Flera aktörer jobbar nu hårt för att publiken ska hitta tillbaka till deras verksamheter och välkomnar ett samarbete mellan evenemangsnäringen och näringslivet.

Under Stockholms Handelskammares besöksnäringslunch för medlemmar stod evenemangens återkomst i Stockholm i fokus. Sex inbjudna talare från olika typer av verksamheter inom evenemangs- och besöksnäringen berättade om hur de ser på vägen framåt efter coronapandemin.

– Efter 566 dagar av näringsförbud är vi otroligt glada över att återigen får börja skapa upplevelser för våra besökare, säger Henrik Berndtson, vd för All Things Live (tidigare Blixten & co).

Evenemangsnäringen är en av många branscher som drabbats hårt av pandemins restriktioner med ekonomiska utmaningar som följd.

– Evenemangsnäringen mår nog bättre än vad jag trodde att den skulle göra när allt var som mest nattsvart. Men vi mår inte bra. Det som sker nu när samhället öppnat upp igen är att det finns ett stort utbud av evenemang eftersom vi skyfflat alla dem framför oss. Vi har en stor snödriva med biljetter som ska säljas och behöver få tillbaka vår publik, säger Henrik Berndtson.

Evenemangsnäringen vill få publiken att återvända

Innan sommaren 2020 tvingades All Things Live att skära ned på sin personalstyrka med 20 procent. Som ett led i satsningen framåt har de nu återanställt personal, dock utan att veta om intäkterna kommer. Biljettförsäljningen ökar men det är en lång bit kvar innan den återgått till normala nivåer.

– Vi skulle verkligen vilja att Folkhälsomyndigheten går ut med att människor ska börja gå på evenemang nu, på samma sätt som de var tydliga med att människor skulle sluta gå på evenemang under pandemin. Vi vill gärna se den uppmaningen från myndigheterna som begränsat vår verksamhet. Vi skulle även behöva återstartsstöd för att få hjälp att komma tillbaka, säger Henrik Berndtson.

Liksom All Things Live arbetar Djurgården Hockey med att få publiken att återvända.

– Vi står inför flera utmaningar. En av dem är att många har en fortsatt restriktiv inställning till att ge sig ut i folksamlingar. En annan är ekonomin där man behövt prioritera annorlunda under pandemin. En tredje utmaning är att det är ett stort utbud av evenemang som vi konkurrerar med. Vi behöver locka fler fågångsbesökare som får uppleva det fantastiska med att titta på hockey live. Där har vi jobb framför oss, både vi som förening såväl som övriga evenemangsaktörer i staden, säger Thomas Kraft, vd för Djurgården Hockey.

Thomas Kraft, vd för Djurgården Hockey, talar på besöksnäringslunch på Stockholms Handelskammare.
Thomas Kraft, vd för Djurgården Hockey.

Plattformar mellan evenemangen och näringslivet

Under lunchen lyfte flera talare från olika verksamheter vikten av att hitta plattformar där bland annat evenemangsnäringen, besöksnäringen och näringslivet kan mötas för att kunna skapa goda samarbeten.

– Det saknas ett forum där konsten och politiken kan mötas. Folkoperan är en mötesplats och vi behöver hjälp för att skapa branschöverskridande mötesplats. Att satsa på kultur och konst är att satsa på en mer levande stad under dagar, kvällar och helger. Jag önskar utveckla fler partnerskap med både civilsamhället och näringslivet, säger Monica Fredriksson, vd för Folkoperan.

Thomas Kraft ser också möjligheter att skapa stora positiva effekter genom att koordinera fler samarbeten mellan förening, stad och näringsliv. Som exempel nämner han Djurgårdens IF Skolidrottsförening (DIF Skol IF) som grundades 2020 av Djurgården Fotboll och Djurgården Hockey. Inom den verksamheten samverkar de med stadens skolor för att sätta Stockholms barn och unga i rörelse genom att integrera idrott och skola

– Vi skapar en helt ny modell för framtiden där idrottens attraktionskraft slås ihop med skolans tillgänglighet och infrastruktur. Om vi kan få fler företag och organisationer att stötta detta skulle vi kunna påskynda utvecklingen markant och verka på fler skolor, beröra många fler barn och vända den alarmerande och dramatiskt eskalerande statistiken vad gäller ungas psykiska ohälsa och barnfetma, säger Thomas Kraft, och fortsätter:

– Som näringslivsidkare innebär det att de kan göra skillnad på riktigt – både i sitt lokalområde såväl som för staden och samhället i stort. Vi gör skillnad med vårt skolinitiativ men behöver skruva upp volymen och hitta fler samarbetspartners som också oroas över den negativa trenden vi ser bland våra barn och unga.

Viktigt med stöd och information

Under pandemin har det bildats ett nätverk där aktörer inom kultur, evenemang och idrott i Stockholm har samverkat för att samordna information från evenemangs- och besöksnäringen till myndigheter och politiker.

– En insikt från coronapandemin är att om vi skulle drabbas av pandemi igen är det viktigt att myndigheterna är snabba att gå ut med stöd och göra dem förutsägbara så att det finns möjlighet att planera sin verksamhet utifrån dem. Det skulle även vara positivt med mer information om planer framåt, möjligheter för att öppna upp verksamheten igen och vilka kriterier som avgör när öppnandet ska ske, säger Henrik Berndtson.

På Stockholms Handelskammares besöksnäringslunch den 27 oktober talade:

Rapport: Näringen som väcker puls

I en rapport har Stockholms Handelskammare tagit fram och sammanställt unika siffror för evenemangsnäringens totala bidrag till jobb och ekonomi i Sverige samt i landets olika regioner. Av analysen framgår bland annat att evenemangsnäringen sysselsätter totalt 123 000 människor över hela landet och bidrar med 84 miljarder kronor till ekonomin.

Ladda ner rapporten Näringen som väcker puls

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat oktober 27 2021