English en
Under Stockholms Handelskammares seminarium ”Utmaningen — gör EU klimatneutralt och konkurrenskraftig” diskuterades bland annat frågan om hur mycket grönare EU blir under det svenska ordförandeskapet.
Under Stockholms Handelskammares seminarium ”Utmaningen — gör EU klimatneutralt och konkurrenskraftig” diskuterades bland annat frågan om hur mycket grönare EU blir under det svenska ordförandeskapet.

Experterna: Så blir Sverige grönare och mer konkurrenskraftigt under EU-ordförandeskapet

Sverige är sedan årsskiftet ordförande för EU. Klimatfrågan och konkurrenskraft genom bland annat öppen handel är två frågor som står högt upp på agendan. Under ett seminarium hos Stockholms Handelskammare lyfte flera experter hur Sverige och svenska företag kan bidra till den gröna omställningen inom EU, och även öka konkurrenskraften.

Är global handel egentligen hållbar? Hur grönare blir EU under det svenska ordförandeskapet? Och hur omsätter företagen EU:s ambitioner till verklighet? Det var några av de områden som lyftes under Stockholms Handelskammares seminarium ”Utmaningen — gör EU klimatneutralt och konkurrenskraftigt” som arrangerades under torsdagen 23 februari.

Här uttalar sig experterna om EU:s framtid.

Är global handel hållbar?

– Det korta svaret är ja. En oroväckande tendens som vi på ICC har sett under de senaste åren är att man har börjat ifrågasätta internationell handel ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi hör bland annat idéer om att ju mer lokalt producerat något är, desto mer hållbart är det per automatik. Så är inte fallet. Snarare är det tvärtom. Internationell handel är en förutsättning för en hållbar utveckling i alla tre dimensioner: ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Vi ser hur handel bidrar till jobb, till välfärd, till innovationer, till att ny, grön teknik kan spridas över världen.

Henrik Blomqvist, policyansvarig och biträdande generalsekreterare, ICC Sverige

Vad innebär de nya förutsättningarna inom EU?

– Kombinationen av ett reformerat handelssystem där man fasar ut tilldelningen av gratis utsläppsrätter och de nya klimattullarna kommer att leda till en situation där vi får ett reellt pris på utsläpp av koldioxid. Det här ger både långsiktigt nya förutsättningar för de som vill göra stora klimatinvesteringar, men det ger också nya förutsättningar för de som vill gömma huvudet i sanden. 

Karolina Skog, strategisk rådgivare inom hållbar stadsutveckling och före detta miljöminister (MP)

Hur omsätter Scania EU:s lagstiftning, policy, målsättningar till verklighet?

– Grunden för allt vårt klimat- och hållbarhetsarbete och våra vetenskapligt baserade klimatmål som vi antog som första företag i vår industri för två år sedan, har vi linjerat gentemot Parisavtalet så vi vet hur mycket vi ska reducera koldioxidutsläpp — både från vår egen industriella produktion, Scanias egen verksamhet, men framförallt hur mycket vi ska minska utsläppen från våra fordon när de är ute hos våra kunder.

Henrik Gustafsson, Manager Global Public Affairs, Scania Group

Var finns det mest potential kopplat till den gröna omställningen inom EU?

– Inom hela kedjan finns det stor potential. Transporterna är oerhört viktiga. Där kan jag bara instämma vad gäller vikten av AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation), lagstiftningen som den svenska regeringen nu ansvarar för att lotsa igenom till överenskommelse. Där är det helt centralt med ambitiösa mål. Företag som Amazon och andra investerar nu i att ställa om och det är viktigt att el-lastbilarna faktiskt kan köra i hela Europa så där vill jag slå ett slag för höga, ambitiösa mål. Likadant vad gäller koldioxidstandarder, där krävs också höga krav så att företagen ställer om och att det blir konkurrens och prispress som gör att fler och fler kan ställa om.

Helena Hånell McKelvey, samhällspolitisk chef Norden, Amazon

Har gapen minskat mellan företagens verklighet och ambitioner genom EU:s gröna giv?

– Ja, det tycker jag. Vi ser att företag har jobbat med hållbarhetsdirektiven och lagstiftningen som har mejslats fram i EU i ganska många år nu. Man har börjat få lite mer erfarenhet kring hur man mäter, vad man ska redovisa. För att vi ska fortsätta den hållbara utvecklingen och pusha på ytterligare tror jag att det är jätteviktigt att vi jobbar mer med gemensamma standarder, så att vi kan börja prata samma språk och kommunicera på ett mer effektivt sätt gällande vår redovisning och våra mätmetoder. Jag tror att det inte minst är viktigt nu när kommissionens arbete accelererar, det ska gå fort och vi ska hinna med ganska mycket innan 2030 så det kommer att komma ännu mer lagstiftning inom kort.

Philip Thunborg, konsult och projektledare på A Beautiful Soup.

Hur ser framtiden ut för den gröna omställningen inom EU?

– Framtiden ser ljus ut, eller grön snarare. Det har varit otroligt givande att lyssna på alla de goda initiativ som sker hos företagen, initiativ som både kommer att bidra till EU:s gröna omställning och öka konkurrenskraften. Det är väldigt positivt att höra hur global hållbarhet och global handel kan gå hand i hand.

Theresa Ryberg, Head of International Trade & Business på Stockholms Handelskammare

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat februari 23 2023