English en
Sofia Palmquist, vd och koncernchef för Aleris Group och Stefan Sjöstrand, vd och koncernchef för Skistar. Foto: Pressbilder

Nominerade till Stockholms Handelskammares styrelse 2024

Den 22 maj 2024 genomförs Stockholms Handelskammares årsmöte. Inför detta föreslår valberedningen att Stefan Sjöstrand, vd och koncernchef för Skistar, samt Sofia Palmquist, vd och koncernchef för Aleris Group, väljs in som nya styrelseledamöter.

Vid årsmötet utses styrelsen och fullmäktige. I styrelsen sitter representanter från näringslivet, medan fullmäktige är organisationens beslutande organ och består av medlemsföretag.

Vid årsmötet 2024 kommer styrelseledamöterna Charlotte Erkhammar och Lisa Gunnarsson lämna styrelsen – då deras mandatperioder enligt organisationens stadgar går ut.

När Stockholms Handelskammares valberedning nu lämnar in nomineringarna inför årsmötet den 22 maj föreslås därför två nya namn till styrelsen.

– Stockholms Handelskammare strävar efter att lyfta och stärka huvudstadsregionen för att bli Europas bästa. Valberedningen är övertygad om att de personer som har nominerats till nya poster i styrelsen och fullmäktige kommer att vara en viktig kraft i det arbetet, säger Birgitta Stymne Göransson, ordförande för Stockholms Handelskammares valberedning.

Stadens och näringslivets möjligheter – i Sverige och Europa

Som nya ledamöter i styrelsen föreslår valberedningen Stefan Sjöstrand, vd och koncernchef för Skistar, samt Sofia Palmquist, vd och koncernchef för Aleris Group.

– Det är hedrande att bli nominerad till styrelseledamot. Stockholms Handelskammare är en unik plattform där näringsliv, politik och samhälle möts och tillsammans driver förändring i kritiska samhällsfrågor. I den tid vi nu befinner oss i är detta viktigare än någonsin. Jag ser fram emot att bidra i arbetet att stärka Stockholms konkurrens- och attraktionskraft, säger Sofia Palmquist, vd och koncernchef för Aleris Group.

– Stockholms Handelskammare har varit en kraftfull röst i över 120 år och är en av Norra Europas ledande näringslivsorganisationer. Därför känns det hedrande att föreslås som ledamot i Stockholms Handelskammares styrelse. Jag ser fram emot möjligheten att få bidra ytterligare till arbetet med att skapa bättre förutsättningar för huvudstadsregionens företag och människor och därigenom Sveriges välbefinnande., säger Stefan Sjöstrand.

Jan Dernestam föreslås av valberedningen till omval.

I anslutning till årsmötet bjuder Stockholms Handelskammare in till ett möte med medlemmar och partners om stadens och näringslivets möjligheter – i Sverige och Europa.

Årets inbjudna talare är EU-minister Jessika Roswall (M) som kommer att dela insikter från Bryssel och hur Sverige kan tänkas påverka EU-politiken de närmsta åren, samt Christian Levin, vd och koncernchef för Scania – en av huvudstadsregionens största och viktigaste tillverkningsföretag.

Publicerat maj 8 2024