English en
Stockholms Barometern

Ny rapport: Stockholmsekonomin går mot ljusare tider

Stockholmsekonomin går mot ljusare tider och företag och hushåll är positivare än på länge. Det visar Stockholm Handelskammares Stockholmsbarometer för kvartal 1 år 2021.

– Det är en markant förbättring om man jämför med för ett år sedan, då det verkligen var nattsvart och de negativa tongångarna dominerade. Nu ser det bättre ut med hoppfulla tongångar, även om det fortsatt finns tydliga underliggande problem med exempelvis långtidsarbetslöshet, säger Stefan Westerberg.

För ett år sedan, kvartal 1 år 2020, så minskade Stockholmsbarometern till anmärkningsvärt låga 62 där 100 utgör ett normalläge. Det utgör också ett historiskt bottenvärde för mätningen.

Under årets första kvartal 2021 så ökar barometern med 11 enheter till 105. Det betyder att konjunkturen i Stockholm nu bedöms vara något starkare än normalt. 

Så väl näringslivet (105) som hushållen (102) i Stockholms län påvisar påtagligt positiv utveckling med uppgångar på 11 respektive 7 indikatorenheter.

– Vi vet att läget fortsatt är väldigt ansträngt i vissa sektorer och att vägen framåt kantas av utmaningar, men hoppet har återvänt till företag och hushåll som nu ser betydligt ljusare det ekonomiska läget med optimistiska framtidsutsikter, säger Stefan Westerberg.

När det gäller näringslivets olika sektorer uppger en stor majoritet av alla näringar att läget är normalt eller starkare än så samtidigt som endast livsmedel (-10,0) och tillverkningsindustri (-8,5) påvisar negativ utveckling. Båda dessa näringar tappar dock från ett starkt utgångsläge och redovisar därför fortsatt ett relativt normalt konjunkturläge.

Trots den positiva utvecklingen finns tydliga orosmoln. Exempelvis har långtidsarbetslösheten ökat under pandemin. I mars månad 2021 befann sig 40 000 personer i Stockholms län i långtidsarbetslöshet, vilket innebär en ökning med 27 procent jämfört med mars ifjol.

– Långtidsarbetslösheten var problematiskt hög redan innan pandemin och det finns starka skäl till oro att den biter sig fast på en permanent högre nivå efter pandemin. Dessutom har gruppen som varit arbetslösa 6 till 12 månader vuxit under pandemin, vilket är oroande. Risken är att dessa trilla in i långtidsarbetslöshet, säger Stefan Westerberg.

Stockholms Handelskammare menar att situationen på arbetsmarknaden är ett starkt skäl för politiken att fortsatt fokusera på att underlätta för företag i krisbranscher som påverkats negativt av pandemin. Exempelvis visar en ny rapport att svenska företag skjutit upp 47 miljarder kronor i skatter och att dessa ska återbetalas på 12 månader.

– Det är orealistiskt att tro att företag som i princip inte kunnat bedriva normal verksamhet, exempelvis hotell och nöjesinrättningar, helt plötsligt ska kunna betala ordinarie skatter och de skatter man fått anstånd med samtidigt. Här behöver man tänka om och förlänga anståndstiden rejält eftersom dessa sektorer fortsatt har kris och det vore olyckligt om företag och därmed jobb slås ut permanent och gör vägen tillbaka till arbete längre, säger Stefan Westerberg.

Ämnen

Här hittar du Barometern samt övriga rapporter att ladda ner som pdf.

Missa inte heller vår interaktiva Stockholmsbarometer, ett lättöverskådligt verktyg där du själv kan fördjupa dig i det ekonomiska läget hos företag och hushåll i Stockholm.

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat maj 19 2021