English en
Bostadsmarknad

Partnerskap för Stockholm

Vår älskade huvudstadsregion har alla förutsättningar att resa sig efter pandemin, men det sker inte per automatik. Att den reser sig är betingat av att – och hur – vi väljer att agera nu. Därför lanserar vi initiativet Partnerskap för Stockholm med syfte att nystarta huvudstadsregionen. Tillsammans med strategiska partners vill vi bygga upp och utveckla Stockholm till en ännu smartare, vackrare och mer hållbar plats efter pandemin. För vi tror på stadens kraft – och vi tror på Stockholm.

Partnerskap för Stockholm är ett initiativ som kommer att löpa under hela 2021. Vid sidan av näringslivet och våra medlemsföretag är vår uttalade ambition att bjuda in representanter från politiken, akademin och civilsamhället till aktivt deltagande. De frågor som måste hanteras för att stärka huvudstadens attraktivitet och konkurrenskraft kräver ett nära och förtroendefullt samspel mellan olika aktörer. Under de senaste tolv åren har huvudstadsregionen skapat 40 procent av landets tillväxt, vilket bidrar till välmående överallt. Här görs 80 procent av alla investeringar i startups, vilket påminner om vikten av en plats där människor kan och vill mötas. En stark huvudstadsregion är bra för Sverige, för företag och för individer. Inom ramen för Partnerskap för Stockholm ska vi därför, tillsammans med experter och ledande aktörer, utforska och utveckla fyra viktiga områden:

Så bygger och förändrar vi staden. Hur kan utformningen av stadens ytor och funktioner bidra till det övergripande målet – att skapa en attraktiv huvudstad?

Det våras för staden. Framgångsrika städer har ett myllrande folkliv och ett rikt kulturliv. Det gör att människor vill bo där. Hur ser det stadslivet ut i framtiden?

Den smarta staden. Den attraktiva staden är också intelligent. Hur kan AI, robotisering och IoT skapa smartare och mer hållbar användning av stadens resurser, byggnader och transportmedel?

Staden och omlandet. Stad och land binds nu samman av digitalisering, arbetspendling, distansarbete, handel och besöksnäring. Hur kan denna trend göra huvudstadsregionen med alla sina omgivningar ännu mer konkurrenskraftig?

Partnerskap för Stockholm – med siktet inställt på Europas bästa huvudstad

Just nu fokuserar politiken, näringslivet och samhället på övervintring och så småningom på att de ekonomiska hjulen fullt ut ska börja snurra igen. Det räcker inte. Vår huvudstad bör inom samtliga fält ha högre ställda ambitioner än så – med det  nya normala i sikte. Det är nu, under 2021, som vi bygger fundamentet för att kunna förverkliga den vision som Stockholms Handelskammare, tillsammans med medlemsföretagen, arbetar för: att skapa Europas bästa huvudstad.  

Huvudstadens aktörer och verksamheter har ingen tid att förlora i omstarten efter pandemin. Tillsammans måste vi kraftsamla, ställa om, inventera och testa nytt – trots att  många av oss fortfarande haltar svårt av det senaste årets händelser. Allt för att förädla stadens attraktionskraft och bygga självförtroende som en katalysator för utveckling, tillväxt och kreativitet. De städer som inte förstår att det handlar om att satsa för att snabbt hitta vägar framåt kommer att drabbas hårt och förlora kraft i förhållande till alla de städer som redan nu söker strategier för utveckling. 

Receptet mot tillbakagång och stagnation är nytänkande, mod och partnerskap.

Partnerföretag som står bakom initiativet är så här långt:

Ericsson
JM
The Absolut Company
Vasakronan
Skanska
Kungsleden
Nobina
White arkitekter
Newsec
MTR
Mannheimer Swartling
NCC
Electrolux 
Parks and Resorts 
Schneider Electric
Wallenstam
Tele2

Uppdaterat juli 9 2024 Publicerat mars 30 2021