English en
En effektiv arbetsmarknad

Regelverk bromsar den gröna omställningen

Stockholm har som målsättning att vara en fossilfri och klimatpositiv stad 2040. Stockholms Handelskammare listar i en ny rapport regelhinder som måste undanröjas för att den målsättningen ska kunna nås.

– Det är bra att det finns ambitiösa mål och att det arbetas med systemreformer, men vi måste också ta tag i befintliga regelverk som ibland snarare tjänar som broms än som möjliggörare för omställningen, säger Lisa Lindqvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare. 

Med hjälp av ett femtiotal företag, som tillsammans anställer 160 000 personer runtom i Sverige, har Stockholms Handelskammare kartlagt vilka hinder som finns för att de ska kunna genomföra sin gröna omställning fullt ut. I denna rapport framgår att en mängd regelhinder och krångliga processer bromsar näringslivets förmåga att ställa om hela samhället mot att bli klimatsmart. 

Dessa hinder återfinns inom områden som energi, transporter och mobilitet, stadsutveckling, avfall och återvinning samt offentlig upphandling. 

– Man ska se detta som tydliga axplock av regelhinder eller hämmande förutsättningar som påverkar näringslivets gröna omställning till det sämre. Det finns helt enkelt ganska mycket arbete att göra för att trimma regelverken så att de, utefter hela kedjan, verkligen styr mot omställning. Det är ett arbete som vi hoppas att politiken tar tag i snarast möjligt, säger Lisa Lindqvist. 

Inom fältet energi framhålls exempelvis elnätets begränsade kapacitet i Stockholmsregionen som en bromsande faktor. Det leder bland annat till att bildelningstjänster tappar i attraktivitet när det inte går att snabbladda bilar i offentliga p-hus. Att öka kapaciteten i elnätet hindras i sin tur av alldeles för långa handläggningsprocesser och det faktum att elnät bara får byggas reaktivt, som ett svar på ett konkret behov.  

Andra uppenbara problem är att det saknas regelverk och incitament för koldioxidfångning, att beskattningen av förbränning av avfall motverkar sitt syfte och att produktion och delning av solel mellan olika byggnader hindras genom krångliga regler. 

– För att förverkliga den gröna omställningen måste vi kunna elektrifiera exempelvis transportsektorn och industrin. Här finns en del lågt hängande frukter att plocka för att förbättra förutsättningarna framåt. Vi kan inte ha det så att företag hamnar i kläm när hela vårt samhälle styr mot elektrifiering, men när det väl gäller finns ingen ökad eleffekt att hämta ut från elnätet, säger Lisa Lindqvist. 

De regelhinder som rapporten uppmärksammar återfinns på olika politiska nivåer. Det gör även den offentliga upphandling som rapporten framhåller som en presumtiv möjliggörare för omställning som i dag inte nyttjas på ett ändamålsenligt sätt. 

– Varje år upphandlas det för nästan 700 miljarder kronor, vilket är en femtedel av hela landets samlade BNP. Här finns alltså en möjlighet för den som upphandlar att agera på ett strategiskt sätt för att uppnå sina klimat- och miljömål, säger Lisa Lindqvist. 

Ta del av rapporten

 

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat juni 24 2021