English en
Omstart
Antalet vakanta tjänster i Sverige når rekordnivåer. "Arbetskraftsbristen slår hårt mot samhällsekonomin i form av utebliven produktion och företagens långsiktiga konkurrenskraft", säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare. Illustration: Emma Höglund Foto: Josefine Bäckström

Rekordhög brist på arbetskraft i Sverige

Antalet vakanta tjänster i Sverige är just nu på den högsta nivån någonsin sedan starten av insamling av data på området. Det visar Stockholms Handelskammares nya analys baserad på färsk data från SCB.

Under det fjärde kvartalet 2021 var antalet vakanser i Sverige 45 012. Stockholm stod för 18 448 av dessa. Det motsvarar 41 procent, vilket är betydligt större än Stockholms sysselsättnings- och befolkningsmässiga storlek.

De sammanlagda vakanserna för fjärde kvartalet 2021 kan jämföras med den tidigare toppnoteringen från andra kvartalet 2018. Då låg antalet på 43 664. Jämfört med föregående kvartal var ökningen 14 procent. På årsbasis jämfört med fjärde kvartalet 2020 uppgår ökningen till 110 procent, motsvarande 23 583 vakanser.  

– I ett läge där Sverige i allmänhet, och Stockholm i synnerhet, redan hade höga siffror när det gäller arbetskraftsbrist är denna negativa utveckling djupt oroväckande. Den höga arbetskraftsbristen slår hårt mot samhällsekonomin i form av utebliven produktion och företagens långsiktiga konkurrenskraft, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

LÄS ÄVEN: Rekord i nyanmälda platser hos Arbetsförmedlingen

Resultat av strukturella problem

Utvecklingen vi nu ser är på kort sikt en följd av en stark konjunktur och flaskhalsar som har samband med pandemin. På en längre sikt är ökningen ett resultat av strukturella problem när det gäller kompetensförsörjningen samt svårigheter att ta sig in på Stockholms bostadsmarknad, vilket resulterar i att tjänster förblir lediga.

Arbetskraftsbrist inom betydande näringar

Arbetskraftsbristen är särskilt stor inom just de näringar som är betydande för Stockholms ekonomi och näringsliv. Det handlar bland annat om data/it, kommunikation, finans samt kvalificerade företagstjänster inom ekonomi, juridik och teknik.

Av totalt 45 021 vakanser fanns 8 826 inom databranschen och 7 180 bland företag som levererar kvalificerade företagstjänster. Stockholms andel av vakanserna inom dessa näringar var runt 50 procent.

– Siffrorna visar tydligt att mer måste göras för att det ska finnas incitament för att arbetslösa ska ta ett arbete eller vidareutbilda sig till yrken där det idag finns arbetskraftsbrist, säger Stefan Westerberg.

LÄS ÄVEN: Åtgärderna som krävs för att lösa bristen på arbetskraft i Stockholm

Öka antalet platser på YH-utbildningar

Yrkeshögskolan spelar en viktig roll på svensk arbetsmarknad. Den svarar mot arbetsmarknadens behov av yrkeskompetens i samverkan med näringslivet.

Under 2021 beviljades 507 utbildningar i Sverige, motsvarande 35 131 utbildningsplatser. För Stockholms del beviljades 125 utbildningar. Det motsvarade 10 371 utbildningsplatser. Andelen av totalt beviljade utbildningar samt utbildningsplatser i Stockholm var således 25 procent, respektive 30 procent.

– Med tanke på att ungefär 40 procent av alla vakanser finns i Stockholms län ser vi alltså att de tilldelade YH-utbildningar och YH-platserna i Stockholm är oproportionerligt låga jämfört med övriga Sverige. För att Stockholm ska ha en chans att minska den redan alltför stora arbetskraftsbristen bör platserna öka i antal, säger Stefan Westerberg.

Definition av vakanser: Vakanser är ett statistiskt mått som mäter antalet lediga jobb som kan tillträdas omedelbart men som ej blivit tillsatta. Vakanser är därför ett mått på bristen på arbetskraft.

Så ser arbetskraftsbristen ut i Sverige

Uppdaterat oktober 5 2023 Publicerat mars 26 2022