English en
Andreas Hatzigeorgiou, vd för Stockholms Handelskammare och Erik Thedéen, chef för Riksbanken
Andreas Hatzigeorgiou, vd för Stockholms Handelskammare och Erik Thedéen, chef för Riksbanken, i ett samtal om det ekonomiska läget och de penningpolitiska utmaningar som Sverige står inför. Foto: Daniel Ivarsson

Riksbankschef Erik Thedéen om räntan och bolån

På grund av den höga inflationstakten i Sverige är konjunkturen och ekonomin heta frågor för både företagen och hushållen. Det är i en turbulent tid som Erik Thedéen har klivit på som ny riksbankschef. Under Stockholms Handelskammares seminarium om Riksbankens räntepolitik i dagens osäkra läge berättade Erik Thedéen om Sveriges väg framåt. – Hushållen har ändå relativt god motståndskraft och kommer att klara detta, sa Erik Thedéen.

Både hushåll och företag i Sverige påverkas av det sämre ekonomiska läget. Som en del av Stockholms Handelskammares satsning Tema: konjunktur arrangerades ett samtal mellan Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare och Erik Thedéen, ny chef på Riksbanken, med fokus på hur Riksbanken ska klara av balansgången mellan att stävja inflationen, utan att samtidigt sänka ekonomin allt för mycket.

– Det var länge sedan jag upplevde att konjunktur och plånboksfrågor stod så här högt upp på agendan ute i stugorna som de gör i dag. Det kanske inte är så konstigt när vi har den högsta inflationstakten på 30 år, som har tvingat många av västvärldens centralbanker att snabbt svara med stigande styrräntor. I Sverige brottas hushållen med dyrare livsmedelspriser och saftiga räkningar i högt belånade, men svala bostäder, sa Andreas Hatzigeorgiou.

Så ser Riksbanken att hushållen klarar räntehöjningarna

I det senaste räntebeskedet som Riksbanken kom med den 9 februari höjdes styrräntan med 50 punkter

Svenska hushåll, och särskilt i Stockholm, har mer i bolån i förhållande till sina disponibla inkomster, än hushåll i andra länder. En högre andel av de svenska hushållen har också kortare bindningstider på sina bolån, 80 procent av hushållen i Sverige som äger sitt boende har en bindningstid på under två år. Det har resulterat i att Riksbankens räntehöjningar är ordentligt kännbara för många svenskar. Erik Thedéen berättade under seminariet mer om Riksbankens syn på detta. 

”Vissa delar i svensk ekonomi är känsligare för räntehöjningar, framför allt hushållsbelåningen. När räntan nu går upp så klarar hushållen livhanken, men de får kraftigt dra ned på sin konsumtion. Det är något vi ser just nu i detaljhandelsförsäljningen. I den meningen är det ett problem att vi är så skuldsatta och har så mycket rörliga lån. Nu är vi där vi är, men hushållen har ändå relativt god motståndskraft och kommer att klara detta – men det kommer att påverka konsumtionen.”

Erik Thedéen, chef för Riksbanken

Penningpolitiken framöver

Enligt Riksbankens prognos ska räntan upp ytterligare lite till under våren 2023 och därefter vara kvar på samma höga nivå fram till slutet av 2025.

– Det är vår bedömning av inflationstrycket och också en förutsättning för att vi ska få den inflationsbana som vi har spått, sa Erik Thedéen, och fortsatte:

– Däremot är jag oroad över om det är så att hushåll tittar på Riksbankens ränteprognos och beslutar hur de ska göra med sina bolån. Det ska man inte göra, utan man ska ta stresstesterna som görs när man tar bolån och se till att man har en buffert för det okända. 

Förbättrad bostadspolitik och bostadsmarknad

En av Stockholms Handelskammares prioriterade frågor är att förbättra huvudstadsregionens bostadsmarknad. Som den är utformad i dag sätter den dels krokben för de som försöker få in en fot på bostadsmarknaden, dels hämmar företagens kompetensförsörjning och rekryteringsmöjligheter.

– Du har tidigare inte bara pratat bolån, utan också bostadsmarknadens funktionssätt. I din nuvarande roll, har du även nu en bild av att vi behöver reformera bostadsmarknaden? Det är en fråga som vi på Stockholms Handelskammare driver väldigt hårt för att få en förbättrad bostadsmarknad, frågade Andreas Hatzigeorgiou.

LÄS ÄVEN: Nyheter och rapporter om bostadsmarknad

Erik Thedéen svarade att hushållens höga skuldsättning hänger samman med att bostadsmarknaden inte är välfungerande.

– Skulle vi ha en effektivare omflyttning på det bostadsbestånd som vi har så skulle vi ha en mindre skuldsättningsproblematik och därmed en bättre samhällsekonomisk utveckling, förutom att det skulle bli bättre för ungdomar att flytta till storstäder. Jag tycker att det är helt centralt. Den uppfattningen har jag och det hade även min företrädare Stefan Ingves, sa Erik Thedéen.

Tema: Konjunktur

I en tid där konjunkturen i Sverige dalar, räntorna rusar och energipriserna glöder väljer Stockholms Handelskammare att ta ett samlat grepp kring Sveriges konjunktur och ekonomi.

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat februari 14 2023