English en
citat_finansrapport

Så stärker vi Stockholms finanssektor

Den finansiella sektorn utgör den infrastruktur för marknadsekonomin som är helt nödvändig för att möjliggöra innovativa lösningar på komplexa problem.

Därför lägger Stockholms Handelskammare fram 10 nya förslag som kan stärka finanssektorns förmåga att skapa goda förutsättningar för företagande, handel och hållbar tillväxt.

- Sektorn utgör blodomloppet för att näringslivet ska kunna förverkliga de innovativa lösningar som förenklar och förbättrar människors liv. Vi ser att den funktionen kan förbättras ytterligare så att Sverige får ännu bättre förutsättningar att möta framtidens utmaningar, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap pekade ut finansiella tjänster som samhällsviktig verksamhet i samband med att coronapandemin bröt ut.

I en ny rapport framhåller Stockholms Handelskammare att den infrastruktur som företag i sektorn gemensamt byggt upp möjliggör i princip allt ekonomiskt utbyte och därför är synnerligen viktig att värna.

Under år 2019 omsatte sektorn över 300 miljarder kronor och stod för mer än 20 procent av all bolagsskatt som betalades in i Sverige. Sammanlagt står branschen för nästan 5 procent av BNP.

– Vi ser att finanssektorns funktion kommer bli väldig betydelsefull framåt, inte minst för att vi effektivt ska kunna ta tag i de stora utmaningar som finns kopplat till klimatkrisen. Tack vare finansbranschen kan pengar allokeras till de företag och idéer som har bäst förutsättningar att minska våra utsläpp och främja hållbarhet, vilket gör att sektorn behöver ha goda förutsättningar, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Inom ramen för rapporten presenterar Stockholms Handelskammare sammantaget 10 förslag som syftar till att rusta finanssektorn för framtiden. Utöver det krävs även åtgärder som stärker attraktionskraften för Stockholm, som är den svenska finanssektorns hjärta.

– För att stärka våra förutsättningar till en stark nystart krävs inte enbart långsiktigt förutsägbara och tydliga regler. Vi måste också göra det betydligt enklare att attrahera och behålla kompetens. Det måste vara attraktivt och praktiskt genomförbart att välja att göra karriär i just Sverige, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Stockholms Handelskammares 10 förslag i korthet:

1 Ge Finansinspektionen ett ökat rådgivningsuppdrag

2 Gör skattesystemet mer förutsebart

3 Tillsätt en regelutvärderingskommission

4 Bättre tillgång till talanger

5 Bostadsbristen – mer tillgängliga bostäder underlättar rekryteringen

6 Säkerställ god tillgänglighet till vår omvärld

7 EU:s taxonomi – säkerställ att hållbara investeringar främjas

8 Värna valfriheten i PPM-systemet

9 Låt även finanssektorn omfattas av kvalificerade personaloptioner

10 Begrav bank- och riskskatten
 

Ta del av rapporten 

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat juni 10 2021