English en
Martin Ådahl, ekonomiskpolitisk talesperson, Centerpartiet, Martin Ådahl, ekonomiskpolitisk talesperson, Centerpartiet, Caroline Farberger, vd, ICA Försäkring och Mats Persson, ekonomiskpolitisk talesperson, Liberalerna kommer delta på seminarium på Stockholms Handelskammare.
Från vänster: Martin Ådahl, ekonomiskpolitisk talesperson på Centerpartiet, Caroline Farberger, vd på ICA Försäkring och Mats Persson, ekonomiskpolitisk talesperson på Liberalerna är tre av de medverkande på seminariet. Foto: Pressbilder

Seminarium: Så ser framtiden ut för Stockholms finanssektor

Vilka hinder och vilken potential finns för Stockholms startupbolag inom finans? Det kommer representanter från Finansinspektionen, Liberalerna, Centerpartiet, Green Assets Wallet, TIN Fonder, ICA Försäkring och Pliance att diskutera på ett seminarium den 30 november.

Enbart i Stockholm finns det just nu över 400 nya bolag som tillsammans skapar framtidens levande finanssektor. Dock vittnar många av företagen om att de stöter på utmaningar redan under uppstartsfasen, vilket blir en bromskloss i en bransch som behöver gasa. På tisdag den 30 november klockan 12.00–13.00 arrangerar Stockholms Handelskammare seminariet ”Framtidens finanssektor – är hindren för stora för nya bolag?”

– Finanssektorn är näringslivets infrastruktur som möjliggör att vi kan genomföra transaktioner och finansiera nya idéer. Fungerar inte finanssektorn så fungerar ingenting annat. För att skapa goda förutsättningar för innovation och utveckling inom finanssektorn får det inte vara svårt att göra en idé till verklighet. Människor måste ha möjlighet att starta eget i Stockholm utan att regelbördan är för stor, säger Carl Bergkvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare som modererar seminariet.

Anmäl dig till seminariet här

Diskussion om de nya finansbolagens behov

Under seminariet kommer sju inbjudna representanter att svara på frågan vad som krävs för att lyfta Stockholms startupscen inom finans och på så sätt stärka huvudstadsregionens näringsliv.

– Vi har en gedigen expertpanel som tillsammans kommer att diskutera var Stockholms nya bolag inom finans befinner sig nu. Vilka hinder möter de? Är det lätt eller svårt att starta eget inom finanssektorn? säger Carl Bergkvist.

Medverkande under seminariet:
Cecilia Repinski
, vd, Green Assets Wallet
Carl Armfelt, förvaltare, TIN Fonder
Caroline Farberger, vd, ICA Försäkring
Siam Choudhury, vd, Pliance
Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson, Liberalerna
Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson, Centerpartiet
Per Nordkvist, biträdande områdeschef, Finansinspektionen

Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av finanssektorn och de nya bolag som tar plats på arenan.

– Stockholm har en intressant och bra startupscen inom finans men det finns utmaningar kopplade till bland annat bostadsbrist, kompetensförsörjning och snåriga regelverk. Under seminariet kommer vi att sätta strålkastarljuset på var trösklarna finns och vad som behövs för att det ska vara lättare för bolagen att överbrygga dem? säger Carl Bergkvist. 

Anmäl dig till seminariet här

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat november 25 2021