English en
Tomas Stavbom

Sommarhälsning

Här kommer en sommarhälsning från Handelskammaren i Uppsala län, som är en del i Stockholms Handelskammare. Inför semesterperioden vill jag som nytillträdd regionchef från 1 december passa på att beskriva kort vad Handelskammaren gjort under våren 2020 och vad vi planerar inför hösten.

Sent kommer vi att glömma denna vår och de effekter spridningen av Covid-19 fick på människors hälsa och den globala ekonomin. Hastigheten och förloppet från början av mars hade inte kunnat förutses av någon. De slutliga konsekvenserna är kanske inte möjliga att summera förrän om flera år.

Under denna turbulenta tid har många fått ställa om. Det gäller även Handelskammaren. När jag klev på uppdraget som regionchef räknade jag med att få träffa mängder av medlemsföretag på några av våra uppskattade Uppsalaluncher, vid rundabordssamtal, nätverksträffar och olika aktiviteter som bygger på att folk vågar ta varandra i hand och mingla över en god bit mat. Nu blev det inte riktigt så.

Istället har vi flyttat ut på nätet och träffats i lite nya, mindre kontaktintensiva former. Vi har genomfört flera virtuella Uppsalafrukostar och -luncher. Bland annat för life science-nätverket, på temat hur regionens life science-sektor ska lägga grunden till morgondagens välstånd. Fastighetsnätverket, som består av ett 100-tal bygg- och fastighetsaktörer, träffades i början av maj för att diskutera utbyggnad av Uppsala och planer på spårväg.

Andra teman vi fördjupat oss i har handlat om besöksnäringen och den annorlunda sommar som väntar. Vi genomförde en webfrukost om den föränderliga arbetsmarknaden och effekterna av en ökande arbetslöshet. I april samlade vi flera aktörer som på olika sätt påverkat regeringen och kommunerna att besluta om lättnader och avlastning för företagen. Nyligen satte vi forskning och företagande i fokus genom ett samarbete med Uppsala universitet. Och i måndags blickade vi fram mot hösten med föredragshållare från kommun och region, företag och idéburen sektor.

Utöver dessa olika seminarier har Handelskammaren hela tiden stått i nära kontakt med våra medlemsföretag för att få en bild av läget inom näringslivet, så att vi kunnat påverka beslutsfattare i rätt riktning. Vi har även medverkat i ett 40-tal olika artiklar och inslag i media, där vi fått möjlighet att ge vår bild av läget för en bredare allmänhet.

Handelskammarens insatser har haft betydelse för de lättnader som beslutats av kommuner vad gäller tillstånd, anstånd och avskaffade av avgifter. Genom kraften i Stockholms Handelskammare har vi påverkat nationell nivå, som haft direkt betydelse för stöd som införts. Många lyfter särskilt fram korttidspermitteringarna som verkningsfulla. Samtidigt vet vi att stöden inte träffat helt rätt, särskilt inte för många relativt nystartade företag och enskilda firmor. Vår bild är för närvarande att en viss ljusning kan skönjas för konsumtionsdrivna verksamheter, medan exempelvis mötesindustrin och flera exportorienterade företag väntar sig eftersläpande effekter under resten av året. Detta talar för att delar av de statliga paketen behöver kvarstå längre än regeringen för närvarande verkar planera för.

Handelskammaren i Uppsala län, som numera är en del av Stockholms Handelskammare, bildades redan 1990 av företagen i länet. Syftet var att företräda näringslivet i kontakter med kommuner, Länsstyrelsen och andra aktörer, samt delta i olika ledningsgrupper som näringslivets representant. Det har vi gjort sedan dess, och intensiteten i detta arbete har kanske aldrig varit större än under denna vår.

Förutom att följa hur näringslivet utvecklats under den mest akuta krisen var Handelskammaren en av de första organisationerna som försökte höja blicken och tänka på vilka reformer som krävs för att Sverige ska kunna stå starkt och starta om efter Corona. Detta ledde till bildandet av den så kallade Omstartskommissionen som leds av Klas Eklund. Kommissionen består av tio experter som svarar för varsitt avsnitt i en rapport som ska presenteras för regeringen och övriga partier den 17 augusti. Du kan läsa mer om kommissionen och följa Stockholms Handelskammaren på https://www.linkedin.com/company/stockholmshandelskammare

Inför hösten utgår vi från att en del restriktioner kommer att ligga kvar som förhindrar oss att samla 80-90 personer i vårt eget ”vardagsrum” på Klostergatan 13. Större möten, som Uppsalafrukostar och -luncher, kommer därför att ske digitalt tills vidare. Däremot räknar vi med att kunna bjuda in till mindre sammankomster på tryggt, distanserat avstånd. Våra verksamhetsmässiga ben handlar om att främja en fortsatt hållbar utveckling av Uppsala som växande region i ett längre perspektiv, samt bidra till konkret företagsnytta, både på bredden av företag genom ett bättre näringslivsklimat och inom internationellt konkurrensutsatta spetsområden.

Om du vill veta mer om Handelskammaren eller diskutera vad som krävs för att vår region ska blir ännu bättre att driva företag i får du mycket gärna återkomma till mig. Till dess hoppas jag att du får en riktigt bra sommar.

Tomas Stavbom

Regionchef Handelskammaren i Uppsala län

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat juni 24 2020