English en
Hinder hotar hållbar huvudstad

Statistik län för län: Varuexporten föll med 93 miljoner kronor under 2020

Pandemins effekt på den svenska varuexporten skrivs till minus 6,2 procent, strax över 90 miljarder kronor, för landet som helhet under år 2020. Värmland, Jämtland, Södermanland noteras för stora nedgångar samtidigt som Norrbotten, Blekinge och Halland ökar sin export, visar en ny analys från Stockholms Handelskammare.

–  Det skakade till rejält under pandemivåren 2020 och tappen var bitvis väldigt dramatiska när stora delar av världsekonomin stängde ner, internationella handelskedjor bröts och varuflöden stannade av. Det kunde vi se inom exempelvis fordonssektorn som tappade fart. Väldigt mycket av den negativa effekten är koncentrerat till en väldigt kort period, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare. 

–  Stockholms Handelskammare har analyserat den svenska varuexporten under pandemiåret 2020 och kan nu redovisa siffror för länens exportutveckling, hur de olika sektorernas export utvecklats och hur utvecklingen varit mot de största exportmarknaderna. Analysen har tagits fram för att understryka exportens regionala dimension. Alla län har export och är viktiga kugghjul i exporten som bidrar till jobb, tillväxt och välfärd, säger Stefan Westerberg. 

Den sammantagna bilden är dyster, minus 6,2 procent motsvarande dryga 90 miljarder kronor, för helåret 2020.  

Den svenska varuexporten minskade tydligt till Norge (-10,4 miljarder kr), Storbritannien (-8,7 miljarder kr), Finland (8,6 miljarder kr) och Tyskland (-8,3 miljarder kr). Samtidigt ökade exporten till Kina (+6,7 miljarder kr) och Danmark (+2,6 miljarder kr). 

–  I normalfallet hade det här varit ett enormt bakslag, inte minst då 1,5 miljoner svenskar har jobb som är avhängda svensk export. Men, med hänsyn till att vi har en global pandemi så har Sverige klarat sig relativt bra. Exporten störtdök under april och maj men återhämtades sig under sommaren och hösten, på grund av att företagen ställde om väldigt snabbt, de globala värdekedjorna höll samt stödjande finanspolitik och penningpolitik, säger Stefan Westerberg  

–  I ett europeiskt perspektiv så har Sverige trots allt klarats sig lite bättre med något mindre tapp än länderna inom EU27 som backat omkring 8 procent i genomsnitt, säger Stefan Westerberg. 

Bland länen sticker Värmland (-25 procent), Jämtland (-22 procent) och Södermanland (-15 procent) ut i negativ bemärkelse. Västra Götaland noteras för det värdemässigt största tappet med en negativ utveckling på 31 miljarder kronor, vilket kan jämföras med minus 24 miljarder kronor för Stockholms län. 

–  Fordonsindustrin, som i hög grad är koncentrerad till Västra Götaland, tvärnitade när pandemin slog till. Det bidrog till att såväl fordonssektorn som Västra Götaland tappade mycket i exporten. Men både fordonssektorn och exporten återhämtade sig relativt snabbt under hösten, har nu rest sig igen, går klart bättre och borde ha goda utsikter framåt, säger Stefan Westerberg. 

Bland de mer positiva exemplen märks Norrbotten (+9 procent), Blekinge (+7 procent) och Halland (+4 procent). 

–  Norrbotten står för den absoluta merparten av svensk export inom mineralprodukter, och specifikt järnmalm, och det är en av kategorierna som gått väldigt bra under året. Det har gjort Norrbotten till ett guldkorn i ett annars rätt dystert pandemiår, säger Stefan Westerberg. 

Läs rapporten här

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat april 28 2021