English en
Status Sthlm november 2022
Företagens framtidsutsikter är dystra. 72 procent av de svarande i Stockholms Handelskammares näringslivspanel, Status Sthlm, tror att konjunkturen kommer att vara sämre om ett år jämfört med i dag. Foto: Ola Berglund, Mostphotos/Pressbild, Stockholms Handelskammare

Status Sthlm: Nu spar företagen på investeringar och kompetensutveckling

Stigande inflation och ett sämre ekonomiskt läge gör att företagen i Stockholm förbereder sig för tuffare tider. En ny undersökning visar att fyra av tio företag kommer att skjuta sina investeringar på framtiden. En av fem företag uppger att man kommer dra ned på medarbetarnas kompetensutveckling.

– Inflationen drabbar alla. 99 procent av de svarande företagen uppger att de fått eller kommer att få sänkta marginaler och minskad lönsamhet. Det är inte konstigt att företagen sparar där de kan, men när företagen skjuter på investeringar och drar in på kompetensutvecklingen kan det leda till problem med svagare konkurrenskraft på längre sikt, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Stockholms Handelskammares företagsundersökning, Status Sthlm, genomförs i samarbete med Demoskop och tar tempen på företag i Stockholm-Uppsala, och det är en dyster bild som målas upp. Undersökningen visar att det ekonomiska läget bland företagen har försämrats radikalt. 37 procent av företagen uppgav att de sett en minskad efterfrågan under de senaste tre månaderna. Endast 24 procent av de svarande uppgav att de sett en ökad efterfrågan.

Fortsatt minskad köpkraft bland hushållen

Företagens framtidsutsikter är dystra. 72 procent av de svarande tror att konjunkturen kommer att vara sämre om ett år jämfört med i dag, och bara 13 procent tror att det kommer att se bättre ut. Företagen förutser att hushållen kommer få minskad köpkraft, vilket kommer att medföra att kunderna inte kommer att köpa samma mängd varor och tjänster under 2022 och 2023 som de gjorde under 2021.

– Den vikande efterfrågan kommer att påverka både den inhemska och den utländska försäljningen. Den senaste tidens positiva kvartalsrapporter bör ses som en sista trumpetstöt innan lågkonjunkturen syns i resultaten. Dessutom består en stor del av näringslivets vinster av valutaeffekter till följd av den svaga kronkursen, och kommer alltså inte av att försäljningen gått bättre, säger Stefan Westerberg.

Stigande kostnader i näringslivet

Näringslivet tampas med höga kostnader som fortsätter stiga. Bland de svarande företagen var det 81 procent som uppgav att inflationen gjort att man fått ökade kostnader under den senaste tiden, och det är speciellt drivmedel, el/energi och insatsvaror som varit kostnadsdrivande. Bland företagen som fått ökade kostnader uppgav 54 procent att de ökade kostnaderna bidragit till en kombination av sämre lönsamhetsmarginaler och högre försäljningspriser.

Utöver att höja priserna och sänka marginalerna, svarar företagen att man kommer att dra ner där man kan. De fem vanligaste utgifterna som företagen tror man kommer dra ner på är resor (41 procent), investeringar som skjuts på framtiden (38 procent), konferenser och event (37 procent), kompetensutveckling (24 procent) och konsulter (23) procent.

Ladda ned Status Sthlm – oktober 2022

Uppdaterat oktober 4 2023 Publicerat november 3 2022