English en
Disting 2022 framflyttat

Stockholm jagar tillväxttoppen i Europa

Stockholms län väntas ha högst tillväxt av Sveriges åtta riksområden och huvudstaden jagar toppen när de 30 största europeiska städerna jämförs. Det visar en helt ny rapport från Stockholms Handelskammare, baserad på prognoser från Oxford Economics.

– Stockholm skulle kunna leda tillväxttoppen om bostadsmarknaden fungerade bättre så att vår ekonomi inte belastades av tiotusentals helt vakanta jobb. Det är problematiskt att huvudstadsregionen inte ges förutsättningarna att nå sin fulla potential, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Ladda ner rapporten Stockholm jagar tillväxttoppen i Europa här.

De 30 största europeiska städerna väntas ha en genomsnittlig tillväxt på 5,2 procent under 2021. Inom topp-30-gruppen är Stockholm en av tio städer vars ekonomi under 2021 överstiger nivåerna från 2019. Det betyder att stockholmsekonomin presterar väldigt bra i en europeisk kontext.

Stockholm står sig bra i konkurrensen

När tillväxten för 2022 också beaktas väntas alla städer, utom Barcelona, vara tillbaka på 2019 års förkrisnivåer. Stockholm placerar sig då på en sjunde plats.

– Stockholm står sig mycket bra i konkurrensen och förutspås ha en stark tillväxt de kommande åren, vilket naturligtvis är bra för Sverige och svensk ekonomi. Samtidigt är det oroande att många jobb står lediga och är svåra att tillsätta, till stor del beroende på vår dysfunktionella bostadsmarknad, samtidigt som långtidsarbetslösheten växer, säger Stefan Westerberg.

Den stad som väntas ha starkast tillväxt mellan 2021 och 2023 är Dublin, vilket också är den enda av de 30 städerna som inte backade under 2020. Fram till 2022 väntas Dublins ekonomi växa med totalt 20 procent.

Bakom Dublins tillväxt ligger en hel del förflyttning av immateriella rättigheter för multinationella företag som Irland attraherat via låga bolagsskatter. Det ger stort genomslag i siffrorna på ett annat sätt än för andra städer som primärt jobbar med sina grundläggande faktorer, säger Stefan Westerberg.

Snabbast tillväxttakt för Stockholm

Inom Sverige väntas BNP växa med 4,2 procent under 2021. Här agerar Stockholms län draglok med en notering på 4,6 procent under samma år.

Bland övriga riksdelar noteras Mellersta Norrland för lägst tillväxt med 3,5 procent och endast Småland och öarna lyckas uppnå rikssnittet på 4,2 procent.

Tillväxttakten väntas därefter bromsas för alla landets riksdelar under 2022 och 2023 och även i dessa jämförelser väntas Stockholms län ha snabbast tillväxttakt med 3,9 procent 2022 och 2,6 procent 2023.

Sveriges BNP-tillväxt skrivs till 3,0 procent för 2022 och 2,1 procent för 2023.

Går mot normalläge under 2023

– Sammantaget går utvecklingen tydligt åt rätt håll och vi rör oss från ett läge med väldigt hög arbetslöshet till mer av ett normalläge under 2023. En betydande del av uppgången beror på en god återhämtning i hotell och restaurang, transport, kultur, nöje och fritid samt resetjänster, säger Stefan Westerberg.

– Bidragande till uppgången i särskilt Stockholm är också en fortsatt stark utveckling av informations- och kommunikationsnäringen, finanssektorn samt företag som levererar kvalificerade företagstjänster. Dessa branscher är mycket stora i huvudstadsekonomin, säger Stefan Westerberg.

– Återhämtningen är välkommen, men den kommer dessvärre inte vara tillräckligt för att hjälpa alla dem som står väldigt långt från arbetsmarknaden i dag och det mesta talar också för att problemet med att mer avancerade arbeten står vakanta kommer att kvarstå. Här borde politiken göra mer, säger Stefan Westerberg.

Ladda ner rapporten Stockholm jagar tillväxttoppen i Europa.

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat oktober 21 2021