English en
Skanska Sveriges chefsjurist Jenny Bergendorff
Skanska Sveriges chefsjurist Jenny Bergendorff

Tvistlösningsklausulen har betydelse för affären

Som ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag har Skanska byggprojekt som pågår i både Norden, Europa och USA. De har många och långa avtalsrelationer med sina underleverantörer. Vi ställer tre frågor till Skanska Sveriges chefsjurist Jenny Bergendorff om avtalsskrivandet och tvistlösningsklausulens betydelse för att genomföra projekt och slutföra affärer.

På vilket sätt är själva avtalsskrivandet en nyckel till en framgångsrik affär?

Avtalen är superviktiga för Skanska som bolag och i de enskilda projekten. Det handlar om att man hamnar rätt i innehåll vad gäller riskfördelning och ansvar, men också att avtalen är tydligt formulerade eftersom de kommer vara styrande om parterna – senare i arbetsvardagen – plötsligt inte är överens.

Kan man skriva det perfekta avtalet, eller finns det alltid en risk för oenighet och tvister under en avtalsrelation?

I de bästa av världar skriver man sitt avtal och stoppar ner det i byrålådan där det blir liggande medan projektet löper på, färdigställs och slutregleras mellan parterna, men det är ju väldigt sällan det går till så. Även om vi i mycket stor omfattning kan undvika otydligheter och svagheter i avtalsformuleringarna så kan vi inte förutse alla situationer som kan uppstå i ett entreprenadkontrakt som löper under väldigt lång tid. Det kan vara allt från att en ny förutsättning uppdagas under markarbetet till plötsliga invändningar från kommunen eller tredje man. Då kan tvistlösningsklausulen ha stor betydelse för den fortsätta avtalsrelationen.

Vad anser du är den största fördelen med privat tvistlösning jämfört med vanligt domstolsförfarande?

Om tvisten ska lösas i allmän domstol kan det innebära år av tvistande, med vittnesmål och så vidare, som tär på relationen. Det är som i alla former av dispyter – i privata relationer eller mellan bolag. Ju fortare man kan göra upp och hitta en lösning, desto lättare är det att hitta tillbaka till varandra från perioden av ansträngd relation. Snabbheten i det privata tvistlösningsalternativet kan därför ha en jättestor betydelse för genomförandet av affären.

Den generella trenden i vår bransch är sedan en tid tillbaka större projekt med internationella/globala inslag. I affärsrelationer med utländska underentreprenörer är det som jag ser det ofta en nödvändig förutsättning att välja skiljedom som tvistlösningsförfarande, för att lösa jurisdiktionsfrågan och få förutsägbarhet i avtalet även vid en tvist.

Läs mer om skiljedomsklausuler på sccinstitute.se

https://sccinstitute.se/vara-tjanster/modellklausuler/

Kortfakta Skanska Sverige

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat april 23 2021