English en
Kulturminister Amanda Lind (MP)

Viss ljusning i huvudstaden under tredje kvartalet

Stockholmsekonomin stärktes under tredje kvartalet 2020 – men inte hela vägen till normala nivåer.

Vissa branscher präglas fortsatt av ett svagt stämningsläge samtidigt som hushållen uppvisar en mycket svag tilltro till svensk ekonomi.

Under det tredje kvartalet 2020 stärktes konjunkturen. Stockholmsbarometern ökade med 8,8 enheter till ett indexvärde på 90,7, där ett värde på 100 utgör normalvärdet. Uppgången avspeglar de ljusare tongångar med högre ekonomisk aktivitet som förelåg under kvartalet.

Indexvärdet ligger dock tydligt under 100, vilket betyder att läget fortsatt var svagare än normalt.

Det kan konstateras att läget för näringslivet i Stockholm förbättrades under det tredje kvartalet i form av dess konfidensindikator som steg med 9,2 enheter till 91,5.

Uppgången var inte lika stark för hushållen som påvisade en ökning på 5,4 enheter till 89,7 vilket betyder att läget fortfarande var mycket svagare än normalt under det tredje kvartalet.

På sektornivå uppvisar de privata tjänstenäringarna klart positivare signaler än föregående kvartal, men noteras ändå för det lägsta indexvärdet av samtliga näringar, 89,4.

Ladda ned Stockholmsbarometern

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat november 13 2020