English en

Förändrade vanor efter pandemin

Tjänstemän och arbetsgivare är eniga om att arbetslivet kommer att förändras efter pandemin – men kontoren är uppskattade och blir kvar. Det visar en helt ny rapport från Stockholms Handelskammare.

– Det finns en uppenbar trend mot ökad flexibilitet. Arbetstagare efterfrågar det och arbetsgivare tycks möta upp. Arbetslivet kommer förändras och bli mer dynamiskt, men i flera avseenden finns det ett grundmurat behov av kontoren, säger Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef för Stockholms Handelskammare.

Uppdaterat juni 17 2024 Publicerat mars 19 2021