English en
Rapportframsida med texten "Förändrade vanor efter pandemin"

Förändrade vanor efter pandemin

Tjänstemän och arbetsgivare är eniga om att arbetslivet kommer att förändras efter pandemin – men kontoren är uppskattade och blir kvar. Det visar en helt ny rapport från Stockholms Handelskammare.

– Det finns en uppenbar trend mot ökad flexibilitet. Arbetstagare efterfrågar det och arbetsgivare tycks möta upp. Arbetslivet kommer förändras och bli mer dynamiskt, men i flera avseenden finns det ett grundmurat behov av kontoren, säger Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef för Stockholms Handelskammare.

Daniella Waldfogel, vice vd och näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare

Daniella Waldfogel

Vice vd och näringspolitisk chef 08-555 100 14 daniella.waldfogel@stockholmshandelskammare.se E-mail
Uppdaterat november 28, 2023 Publicerat 19 mars 2021