English en
Rapport från Stockholms Handelskammare om vikten av attraktiva stadsmiljöer.

Rapport: ”Bygg grönt, säkert, vackert och levande”

Vilka faktorer och egenskaper gör en stad attraktiv ur ett kompetensförsörjningsperspektiv? I rapporten ”Bygg grönt, säkert, vackert och levande” undersöks stadens attraktivitet i allmänhet och Stockholms magnetism i synnerhet – i syfte att locka till sig kompetenta och innovativa personer från såväl andra delar av Sverige som från utlandet.

Stockholms Handelskammare har, i samarbete med Göran Cars som är professor i samhällsbyggnad, intervjuat en mängd företag i Stockholmsregionen för att förstå deras utmaningar och drivkrafter i kölvattnet av pandemin.

I intervjuerna som presenteras i rapporten ”Bygg grönt, säkert, vackert och levande” förmedlas hur betydelsen av vad som händer i företagets närmiljö har kommit att upplevas som allt viktigare för företagets anställda.

Allt fler kontorsbaserade arbetsgivare vittnar om att det är viktigt att förstå att det inte räcker med att bara erbjuda individen rätt anställningsvillkor, en god och hälsosam arbetsmiljö, en sund företagskultur och spännande ansvarsområden. Närmiljön runt arbetsplatsen är också viktig för att företag när företag ska locka till sig rätt kompetenser. 

Vad kan få Kista att se ut som det världsledande it-centrum det är?

Kista är ett världsledande it-centrum. Det är också en plats med 17 kilometer ”död” fasad. Stockholms Handelskammare fick en guidad rundvandring i området med Carl Jeding, Director of Government and Industry Relations på Ericsson.

Se seminarium om rapporten ”Bygg grönt, säkert, vackert och levande”

Hedda Jakobsson

Hedda Jakobsson

Näringspolitisk strateg – föräldraledig 08-555 100 09 hedda.jakobsson@stockholmshandelskammare.se E-mail
Uppdaterat september 5 2023 Publicerat mars 25 2022