English en

Rapport: ”Stockholm och Sverige – hand i hand”

I rapporten ”Stockholm och Sverige – hand i hand” har Stockholms Handelskammare analyserat i vilken mån som Stockholms ekonomi och arbetsmarknad bidrar till sysselsättning i andra län, men också i vilken utsträckning som andra län genererar jobb i Stockholms län. Rapporten visar att Stockholms ekonomi och arbetsmarknad har en multiplikator på 0,2 gentemot övriga Sverige. Det innebär att om antalet sysselsatta i Stockholm skulle öka med 100 skapas 20 nya jobb utanför länet.

Jobb i Stockholms län till följd av export till övriga Sverige:

Ungefär 372 000 personer i Stockholms län är sysselsatta med att producera varor och tjänster som exporteras till andra delar av Sverige. Dessa varor och tjänster används som insatser i produktion, till investeringar och till slutlig konsumtion i de importerande länen.

De jobb i Stockholms län som har genererats av efterfrågan i övriga Sverige hittar vi främst inom tjänste- näringarna. Ungefär 322 000 personer har sin sysselsättning kopplad till tjänster medan cirka 50 000 personer producerar råvaror eller industriella produkter som sedan exporteras till övriga Sverige. I relation till storleken på Stockholms läns arbetsmarknad (1 265 356 sysselsatta) understöds något under 30 procent av alla sysselsatta i Stockholms län av exporten till övriga Sverige.

Jobb i övriga Sverige till följd av export till Stockholms län:

I övriga Sverige (exklusive Stockholms län) finns det 264 000 personer som jobbar med att producera varor och tjänster som efterfrågas i Stockholms län och som exporteras dit. Det är alltså arbetstillfällen som är både direkt och indirekt kopplade till Stockholms ekonomi och arbetsmarknad.

Den sysselsättning som skapas av exporten till Stockholm domineras av tjänstenäringarna. 168 000 personer arbetar med att producera tjänster medan 96 000 personer arbetar med att producera råvaror eller industriella produkter som sedan exporteras till Stockholm.

Ungefär sju procent av det övriga Sveriges totala arbetsmarknad bygger på efterfrågan i – och export till – Stockholms län.

Uppdaterat september 5 2023 Publicerat april 15 2022