English en

Rapport: ”The Changing Urban Pulse”

Stockholms Handelskammares rapport om retail – en djupdykning i sambandet mellan detaljhandeln och beteendemönster i Stockholm.

Stora förändringar har skett i Sveriges och Stockholms ekonomi under de senaste åren – och det gäller inte minst för hur pandemin skyndat på en digitalisering inom detaljhandeln som förändrat stadsbilden, kanske för alltid.

Hur ser framtiden ut för detaljhandeln, och vilka värden har de fysiska butikerna för stadsbilden och människorna som lever och rör sig i staden?

Denna rapport är den första delen av en serie i tre delar som undersöker detaljhandelns roll i Stockholm. Fokus för serien ligger på utvecklingen som sker i denna föränderliga sektor till följd av digitaliseringen och på hur vi kan utnyttja detaljhandelns styrkor för att skapa mer attraktiva städer. I denna rapport undersöks utgångsläget för branschen, de utmaningar som verksamma företag möter samt vilka insikter som går att utröna av rörelsemönster hos människorna i staden.

Rapporten bygger bland annat på insikter från verksamma företag inom detaljhandeln, och på aggregerade data över människors rörelsemönster.

Uppdaterat mars 26 2024 Publicerat december 13 2023