English en
Ny analys från Stockholms Handelskammare visar hur mycket hushållens kostnader väntas öka under 2023.

Regionala länsvisa beräkningar på hushållens ekonomi av stigande ränte- och levnadskostnader

Svenska hushålls totala kostnader har ökat mycket under det senaste året till följd av högre ränta, ökade el- och bensinpriser samt större livsmedelsutgifter. Kostnaderna väntas öka ännu mer 2023. Det visar en ny regional analys av Stockholms Handelskammare som visar hur kostnaderna slår mot typhushåll i olika län i Sverige.

I Sverige har en familj med två barn som bor i ett hus och har en bil fått 33 054 kronor mer i årskostnader under det senaste året. Under 2023 väntas kostnaderna öka ytterligare med 19 909 kr. Totalt beräknas kostnaderna öka med 52 964 kronor mellan april 2021 och april 2023. Det ger 4 414 kronor i ökade månatliga uppgifter.

Regionalt har kostnaderna ökat – och väntas öka – mest i Stockholms län följt av Hallands län och Skåne län. Det är till stor del en följd av hushållens högre lån samt högre energipriser. För ett hushåll i Stockholms län har kostnaderna per år ökat med 38 780 kronor och väntas öka med 31 406 kronor, totalt 70 187 kronor mellan april 2021 och april 2023. Det är ungefär lika mycket som den disponibla inkomsten för ett sammanboende par med två barn (76 000 kronor i Stockholms län).

Total månadskostnad för boränta, livsmedel, drivmedel och el för typhushållet i Stockholms län uppgick till 15 647 kronor i april 2021. I april 2023 väntas kostnaderna ha ökat till 21 496 kronor. Det ger 5 849 kronor mer i månatliga uppgifter, en ökning med 37 procent.

I kombination med de ökade kostnaderna har hushållens möjlighet att spara pengar minskat. 

Uppdaterat september 5 2023 Publicerat juni 20 2022