English en
omslag stockholmsbarometern

Stockholmsbarometern Q3 2020

Stockholmsekonomin stärktes under tredje kvartalet 2020 – men inte hela vägen till normala nivåer. Vissa branscher präglas fortsatt av ett svagt stämningsläge samtidigt som hushållen uppvisar en mycket svag tilltro till svensk ekonomi.

Uppdaterat september 6 2023 Publicerat november 13 2020