English en
Stockholms Handelskammare - Stockholmsbarometern Q3 2021

Stockholmsbarometern Q3 2021

Huvudstadsekonomin går fortsatt starkt. Stockholmsbarometern ligger kvar på en mycket hög nivå för kvartal tre 2021.

Stämningsläget i Stockholms ekonomi är fortsatt mycket positivt. Stockholmsbarometern för det tredje kvartalet 2021 backar visserligen marginellt, 2 enheter, men landar ändå på ett värde om 111 där talet 100 utgör det historiska medelvärdet som anger ett normalläge.

Uppdaterat september 5 2023 Publicerat november 11 2021