English en
Stockholmsbarometern Q4 2022

Stockholmsbarometern Q4 2022

Stämningsläget i Stockholm är mycket svagare än normalt. Stockholmsbarometern fortsatte att minska under det fjärde kvartalet 2022, med cirka en enhet till ett värde på 80,7.

Stockholmsbarometern fortsatte att minska under det fjärde kvartalet 2022, från ett värde på 81,5 till ett värde på 80,7. Stockholmsbarometern har backat sex kvartal i rad och stämningsläget anses nu vara mycket svagare än normalt. Nedgången under det fjärde kvartalet var dock marginell, vilket tyder på att stämningsläget var på ungefär samma nivå som under det tredje kvartalet 2022.

Hushållens konfidensindikator sjönk med 1 enhet till 60,3 under det fjärde kvartalet, vilket innebär en ny historisk bottennotering. Det var fortsatt hushållens syn på den egna privatekonomin som bidrog till det extremt dystra stämningsläget.

Konfidensindikatorn för näringslivet minskade marginellt under det fjärde kvartalet till ett värde på 88,2. Utfallet indikerar att stämningsläget är mycket sämre än normalt.

Det här är Stockholmsbarometern

  • Stockholmsbarometern läser av det ekonomiska läget hos företag och hushåll i Stockholms län.
  • Barometern tas fram av Stockholms Handelskammare fyra gånger per år i samarbete med Konjunkturinstitutet. Stockholms Handelskammare ansvarar för analys och kommentarer.

  • Stockholmsbarometern baseras på underliggande konfidensindikatorer (konjunkturmått) bland företag och hushåll och avläses genom dess numeriska värde.

  • Värden över 110 indikerar ett mycket starkare konjunkturläge än normalt, 101,1–110 starkare än normalt, 99–101 ungefär normalt, 90–98,9 svagare än normalt och under 90 mycket svagare än normalt.

Uppdaterat september 5 2023 Publicerat februari 17 2023