English en

En effektiv arbetsmarknad

Trots att vi tidigare såg prognoser om Stockholms som Sveriges tillväxtmotor finns det i dag stora behov och utmaningar framöver på arbetsmarknaden.

I Stockholm har vi i dag:

Det gör att flera företag som i dag skulle vilja anställa inte kan göra det, och att flera personer som letar jobb inte hittar något. 

statistik över långtidsarbetslöshet i Stockholms län

Långtidsarbetslöshet i Stockholm

Arbetslösheten och långtidsarbetslösheten ökade under coronapandemin. Många har en svag ställning på arbetsmarknaden. Utan rätt insatser riskerar arbetslösheten och utanförskapet att hålla i sig.

I Stockholms län är fler än 60 000 långtidsarbetslösa. I hela Sverige rör det sig om fler än 150 000 personer.​

Arbetskraftsbristen är stor i Stockholm

41%

av arbetskraftsbristen i Sverige finns i Stockholms län.

1,7

Så hög var vakansgraden under kvartal fyra 2021. Det innebär att det nästan finns två vakanta tjänster per 100 anställda i Stockholms näringsliv.

125

Så många utbildningar beviljades i Stockholm under 2021.

Rätt satsningar på utbildning

Stockholms handelskammare har identifierat en rad med reformer som behöver göras inom utbildningen och dess tillgänglighet, som skulle ge god effekt på arbetsmarknaden.

Därför vill vi se:

 • Satsningar på yrkeshögskolan och utbildningsplatser i Stockholm. ​

 • Högre utbildning som bättre dimensioneras efter näringslivets behov, och vidareutbildning mitt i livet i kombination med arbete.​

 • Öka möjligheterna till vidareutbildning.

Ökade incitament att arbeta

Det är i dag dyrt att nyanställa mänskor och det finns inte fullt tydliga skiljelinjer mellan att gå på bidrag eller att jobba. Incitamenten för att nyanställa och för att ta ett jobb behöver därför stärkas. Det måste löna sig att arbeta, med tydliga skiljelinjer mellan att arbeta och inte att arbeta. Till exempel påverkar ersättningsnivåerna och villkoren för att få a-kassa hur många som befinner sig i arbetslöshet, där en högre a-kassa kan leda till att arbete blir mindre lönsamt.

Därför vill vi se:

 • Förändrade ersättningsnivåer och ett bidragstak för a-kassan.​
   
 • Riktade sänkningar av arbetsgivaravgiften och sänkt inkomstskatt.​
   
 • Satsningar på fler subventionerade anställningar.​

Internationell arbetskraft behövs

Arbetsmarknaden måste även vara anpassad så att kompetensinvandring kan fungera på ett smidigt sätt. I dag har flera företag i Stockholm svårt att konkurrera om kvalificerad, utländsk arbetskraft. Problemet är en följd av flera faktorer, som bottnar i exempelvis trösklarna in till bostadsmarknaden och den växande otryggheten, men är också kopplad till onödigt krångliga regelverk kring arbetstillstånd.​

Processen att lösa nödvändiga tillstånd för arbete är för omständlig och måste åtgärdas skyndsamt. Samtidigt återkallas ibland uppehållstillstånd på grund av mindre teknikaliteter, vilket skadar landets rykte och förmåga att attrahera globala talanger. ​

Vi vill därför se:

 • En one-stop-shop för myndighetsärenden för att underlätta arbetskraftsinvandring.​

 • Ett förebyggande av återkallade uppehållstillstånd vid petitessöverträdelser.​