English en
Unga hus

De utestängda – ett samtal om unga vuxna på Stockholms bostadsmarknad

07 september 2021
12.00–13.15

Digitalt

Avsaknaden av bostadspolitiska reformer har skapat en mycket problematisk, och i längden ohållbar, situation på bostadsmarknaden för många. Och i skottgluggen finns framför allt våra unga. 

Problemen fortplantar sig snabbt till andra delar av samhället. I takt med att trösklarna in på den hyrda och ägda marknaden har höjts till nästintill oövervinneliga nivåer, så tvingas allt fler unga vuxna söka sig till en osäker tillvaro på andra- och ibland tredjehandsmarknaden. Andra tackar helt enkelt nej till studieplatser eller jobb och ytterligare ett mörkertal väljer att inte ens söka sig till Stockholm för att de är i princip chanslösa utan kontakter. Samtidigt kan företagen inte fullt ut rekrytera den arbetskraft som de är helt beroende av.  

Sammantaget ger det här en situation som på många sätt är ovärdig Sveriges huvudstad – där många människor kan inte påbörja sina vuxenliv i den stad som de är själva är födda i – eller har valt att leva och verka i.  

Vid det här seminariet pratar vi med några av landets främsta bostadspolitiska aktörer, debattörer och ledande politiker om vad händer med Stockholm när generation efter generation av unga stängs ute från bostadsmarknaden. Vi diskuterar också ansvarsfördelning inom bostadspolitiken, konkreta lösningar och vägen framåt.  

Medverkar gör: 

Stefan Westerberg, chefekonom, Stockholms handelskammare  
Eva Nordström, regeringens särskilda utredare med uppdrag att föreslå åtgärder för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden 
Johanna Norberg, vd, Danske Bank Sverige 
Robert Boije, chefekonom, SBAB  
Anna König Jerlmyr, finansborgarråd (M), Stockholms stad
Johan Skoglund, vd och koncernchef, JM 

Samtalet leds av Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef, Stockholms Handelskammare.  

Registrering och lättare lunch serveras från 11:45 för de som deltar på plats där maxantal på 50 personer gäller. Var vänlig fyll i om du önskar att delta fysiskt eller digitalt i fältet ”Något mer vi bör veta” när du anmäler dig.  

Seminariet sänds även på Stockholms Handelskammares hemsida, Facebook och Youtube.  

Det är viktigt att du stannar hemma om du har minsta symtom på covid-19, även om du är vaccinerad. Det är också viktigt att avstånd hålls till andra människor. Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer här.   

Ellen Frostell

Ellen Frostell

Näringspolitisk koordinator 08-555 100 34 ellen.frostell@stockholmshandelskammare.se E-mail