English en
Uppsala central

Stormöte i Uppsala Transportnätverk

24 september 2021
07.30–09.00

Drivmedel – tillgången och omställningen till hållbart och förnybart

Omställning och utfasning av fossila bränslen är en ledande trend inom transportsektorn. År 2045 ska transportsektorn vara fossilfri. Hur påskyndas den utvecklingen i Uppsala län? Räcker ladd-infrastrukturen och är överföringskapaciteten tillräcklig? Finns det andra förnybara drivmedel och vad är på gång i Uppsala län som har betydelse för alla fordonstyper?

Landshövding Göran Enander berättar om länets samordnade insatser kring elektrifiering, som ingår i initiativet #uppsalaeffekten, tillsammans med andra ledande företrädare för branschen.

Nätverket går även igenom Region Uppsalas förslag till ny länstransportplan, som omfattar prioriterade investeringar i det lokala och regionala vägnätet, kollektivtrafikanläggningar och järnvägsrelaterade satsningar fram till år 2033.

Mötet är endast öppet för nätverkets medlemmar. Vill du veta mer om nätverket? Kontakta Tomas Stavbom.