English en
Byggkran

Bortom corona krävs en omstart av Uppsala

Flera satsningar behöver ske nu, exempelvis tidigareläggning av flera offentliga investeringar, skriver Tomas Stavbom och Håkan Tribell i en debattartikel i UNT publicerad den 23 april.

Utvecklingen av Covid-19 och dess effekter på företagen och arbetsmarknaden överträffar det mesta någon av oss varit med om tidigare. Företag blöder, konkurser hotar och problemen växer ju längre tiden går. Samtidigt har Uppsalas näringsliv och olika aktörer visat en styrka, kreativitet och generositet som imponerar.    

Trots det saknar hundratals företag förutsättningar att härda ut och bära det faktum att intäkter och kunder uteblir. Det hårdaste slaget mot näringslivet i Sverige ser vi i huvudstadsregionen och den för sysselsättningen så viktiga service- och tjänstesektorn och besöksnäringen, men det sprider sig även till många andra branscher och företag.   

Åtskilliga företag ser ingen annan möjlighet än att permittera eller säga upp kompetenta och uppskattade medarbetare. Andra tvingas sätta sitt livsverk i konkurs. Även försiktiga prognoser pekar på att arbetslösheten kommer att skjuta i höjden.  

Frågan är när vi kan skymta ljuset i tunneln? Enligt smittskyddsexperterna är april och maj kritiska månader för fortsatt spridning. Inför och under sommaren väntas en tillbakagång. Förhoppningsvis kan vi senast i slutet av sommaren återgå till något slags normalläge. En viss injektion till besöksnäringen kan komma av att fler semestrar på hemmaplan.   

Många företag inom tjänstesektorn skulle behöva planera utifrån det värsta, men hoppas på det bästa, genom att åtminstone ha siktet inställt på att klara sig åtminstone augusti månad ut. Prognosen är dock osäker. Det går inte säkert att förutse spridningsförloppet. Det går heller inte att utesluta en andra och tredje våg av viruset. 

Bedömningen är ännu mer osäker vad gäller den globala situationen. I takt med att resten av världen öppnar upp kan delar av de globala värde- och leveranskedjorna återupprättas, och våra exportorienterade företag dels få in råvaror och komponenter till sin tillverkning, dels skeppa ut varor och produkter med färre förseningar. Frågan är bara när den globala efterfrågan vänder och till vad? Vi ser stora eftersläpningseffekter av vikande efterfrågan som kan få effekter på delar av industrin under lång tid framöver. Räddningspaket och lättnader kan behöva kvarstå längre än någon hittills räknat med. 

För att få igång maskineriet och skapa framtidstro krävs en offensiv omstart i länet. Inför detta är det viktigt att påminna om att Uppsalaregionen har en stolt historia av kunskap, kultur, kreativitet och innovationskraft. Vårt geografiska läge i huvudstadsregionen, närhet till Arlanda, våra båda universitet, världsledande life sciencebolag, ett topprankat innovationssystem och en välutbildad befolkning finns fortfarande kvar i höst. Skaparkraften, entreprenörskapet och människors kompetens består. Våra nätverk är intakta. Allt detta ska vi bygga på inför en omstart av Uppsala. Uppsala län, dess näringsliv och invånare, är nere för räkning, men vi är inte utslagna.  

En omstart behöver prioritera följande satsningar: 

Det finns inget normalläge att återkomma till. Det världen bevittnat under den senaste månaden är de snabbaste förändringarna vi sett i modern tid. Men krisen är inte strukturell. När smittan släppt oss ur sitt grepp kommer Uppsalas konkurrensfördelar att bestå.  

Tomas Stavbom, regionchef 

Håkan Tribell, näringspolitisk expert 

Handelskammaren i Uppsala län 

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat april 23 2020